نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

تجهیزات سیستم جامع کنترل تردد

الگوریتم های کنترل ترافیک زیادی وجود دارند که می توانند به فناوری آینده کمک کنند. طراحی سیستم کنترل ترافیک را می توان در دو مرحله ارزیابی کرد ترکیب و تجزیه و تحلیل. با این حال، بیشتر مدل ها به شما کمک می کند تا راحتی را برای شما به ارمغان بیاورند.

 • مانیتورینگ آنلاین از طریق وب
 • ارتباط از طریق شبکه TCP/IP  و نصب آسان و سریع
 • امکان نمایش اسامی و تصاویر افراد برروی صفحه نمایشگر LCD
 • امکان ارسال اطلاعات تردد بصورت ONLINE
 • قابلیت تنظیم وضعیت گیت ها از طریق نرم افزار و وب
 • امکان ارتباط با سیستم های اسکان و تغذیه
 • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد بصورت همزمان
 • امکان انواع گزارشگیری برحسب تاریخ، افراد، گروههای مختلف و نوع تردد

 

 • پذیرش ارباب رجوع و مراجعین

 

  • امکان ثبت ملاقات توسط کارمندان سازمان اطلاعرسانی خودکار به بخش انتظامات و حراست
  • استفاده از زیر سیستم تشخیص چهره و بانک اطلاعاتی مراجعین برای مراجعات مجدد
  • صدور برگه ملاقات و تایید انجام ملاقات به صورت سیستمی
  • مشاهده افراد خاطی و کسانی که نباید به سازمان وارد شوند
  • مشاهده پرونده کامل شخص شامل ملاقات ها، مراجعات و وقایع گذشته او
  • بالا بردن سرعت پذیرش ارباب رجوع به سازمان

 

 • ثبت اطلاعات ارباب رجوع و مراجعین

  • ثبت اطلاعات و مشخصات شخص ملاقات کننده
  • عکسبرداری سیستمی و ضمیمه آن به پرونده شخص
  • مشاهده سوابق مراجعه، اتفاقات و مدارک شخص
  • گزارش گیری بر اساس ملاقات ها، افراد و پرونده های شخص
  • پذیرش مجدد شخص در مراجعات بعدی بدون نیاز به ثبت دوباره اطلاعات او

 

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

 

 • بانک اطالاعات کارکنان سازمان

  • امکان مشخص نمودن دفاتر و چارت سازمانی
  • امکان تعریف کارکنان ،مدیران و پرسنل سازمان
  • امکان جستجو در میان کارکنان و مشاهده اطلاعات آنها (طبقه ، شماره اتاق، داخلی و …)
  • امکان تعریف ملاقات بر اساس دفتر و افراد سازمان و اطلاع رسانی مکان ملاقات

 

 • ورود و خروج مدیران و پرسنل حراست

  • ثبت ورود و خروج روزانه مدیران
  • ثبت ورود و خروج پرسنل انتظامات و حراست
  • دریافت گزارشات روزانه از ورود و خروج مدیران و پرسنل انتظامات و حراست
  • نگهداری اطلاعات گذشته و سوابق تردد

 

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

 

 • لوحه نگهبانی و شیفت های پرسنل حراست و انتظامات

  • ثبت لوحه روزانه و پرینت سیستمی از آن
  • تعیین شیفت ها شامل ساعات تحویل شیفت، تحویل دهنده و گیرنده شیفت و …
  • بایگانی سیستمی لوحه ها و گزارشات روزانه گذشته و دسترسی به آنها

 

 • ورود و خروج های کارکنان سازمان در شرایط خاص

  • ثبت ورود خروج افراد در صورت فراموشی کارت، خرابی دستگاه و غیره
  • ثبت ورود و خروج برای افراد مجاز در تعطیل کاری
  • ثبت ورود و خروج خودرو های افراد مجاز سازمان

 

 • مدیریت ورود و خروج کالاهای سازمان

  • ارائه درخواست خروج کالا از سازمان
  • پروسه تایید توسط مدیریت دفتر
  • پروسه تایید توسط مدیریت دفتر اداری و پشتیبانی سازمان
  • پروسه تایید توسط مدیریت حراست
  • مشخص سازی زمان بازگشت کالا به سازمان و یادآوری زمان بازگشت (به صورت آلارم).

 

 • مدیریت پارکینگ

  • ثبت اطلاعات خودروهای ورودی و خروجی سازمان
  • تعریف نمودن خودروهای کارکنان و خودروهای سازمانی به سیستم
  • ثبت ورود و خروج مدیران و کارکنانی که از پارکینگ تردد می نمایند

 

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

سیستم جامع حراست و انتظامات (دژبان)

امکانات سیستم دژبان در دو حوزه حراست و حفاظت فیزیکی ( انتظامات ) دسته بندی شده که ذیلاً تشریح می گردند:

 

امکانات کنترل حفاظت حراست:

 • تخلفات و جرایم: ثبت تخلف پرسنل سازمانی و پیمانکار و همچنین تخلف خودروها با امکان در نظر گرفتن جریمه نقدی برای هر تخلف و آرشیو تخلفات.
 •  صورتجلسه حوادث: ثبت کلیه اطلاعات حوادث رخ داده و صدور برگه صورتجلسه حوادث و آرشیو اطلاعات حوادث.
 •  ثبت مصرف مواد مخدر و آزمایشات مربوطه: ورود اطلاعات آزمایشات مواد مخدر بعمل آمده از پرسنل سازمانی و پیمانکار و آرشیو اطلاعات.
 • سفرهای خارجی پرسنل: ثبت اطلاعات سفرهای خارجی پرسنل.
 • ثبت گزارشات جلوگیری از سرقت: ثبت بازدید های بعمل آمده از ساختمانها و امکان چاپ گزارش جهت ارسال به مبادی ذیربط جهت رفع نواقص مشاهده شده.
 •  فهرست وسایل تحویلی به پرسنل حراست: ثبت کلیه وسایل تحویل شده به پرسنل حراست.
 • ثبت رویدادها : ورود اطلاعات کلیه رویدادها مانند، نزاع، درگیری، سرقت و … و امکان چاپ گزارشات مربوطه.
 • پرسنل ممنوع الخروج: ورود اطلاعات پرسنل ممنوع الخروج و امکان رویت همزمان اطلاعات، توسط نگهبانی درب خروج.

*اتباع بیگانه:

 • ثبت اطلاعات اتباع بیگانه ممنوع الورود: ثبت اطلاعات اتباع بیگانه ممنوع الورود و ارائه آلارم در زمان ثبت اطلاعات ایشان جهت جلوگیری از تردد نامبردگان.
 •  ثبت مشخصات اتباع بیگانه و برنامه بازدید آنها: ورود کلیه مشخصات فردی و گذرنامه ای اتباع بیگانه به صورت فارسی و لاتین و امکان تعریف برنامه بازدید ایشان.
 • ثبت تردد اتباع بیگانه بهمراه صدور کارت تردد: ثبت تردد و عکسبرداری از اتباع بیگانه در هنگام ورود و خروج و همچنین صدور برگه تردد به همـراه لیست بازدید روزانه ایشان.

 

*مانیتورینگ:

 •  ثبت و تعریف گزارش خرابی تجهیزات مانیتورینگ
 • ثبت گزارش فعالیتهای انجام شده توسط واحد مانیتورین
 • جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت

 

*صدور مجوز :

 • فرم صدور مجوز خروج کالا
 • فرم صدور مجوز تردد خودرو و صدور برگه تردد خودرو

 

* ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار :

 •  ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار بهمراه مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • ورود اطلاعات قراردادهای شرکتهای پیمانکار
 • ثبت اطلاعات پرسنل شرکتهای پیمانکار و صدور کارت تردد
 • ثبت اطلاعات خودروهای شرکتهای پیمانکار و ورود اطلاعات رانندگان آنها و صدور کارت تردد
 • ثبت اطلاعات دستگاهها و ماشین آلات شرکتهای پیمانکار
 •  ثبت ورود و خروج کالاهای پیمانکاران و گزارشات مربوطه

 

*ثبت و کنترل ترددهای خاص :

 • ثبت تردد قطار و واگنهای باری
 • ثبت تردد کشتی ها در اسکله

 

ثبت اطلاعات تکمیلی کشتی ها شامل :

 • ثبت اطلاعات اتباع بیگانه که از کشتی خارج می شوند
 • ورود اطلاعات آبگیری شناورها
 • ثبت اطلاعات عمومی و امنیتی کشتی ها

 

قابلیتهای نرم افزار در حوزه حفاظت فیزیکی ( انتظامات ) و ارباب رجوع:

*ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع :
جهت نظم بخشیدن به شیفتهای نگهبانی لازم است توسط مسئول شیفت لوح نگهبانی آماده شده و به هر یک از نگهبانان یک نسخه تحویل گردد تا ایشان دقیقا ً از زمان حضور و محل پست نگهبانی خودمطلع باشند و همچنین جهت اطلاع مسئولین حراست از عملکرد و اتفاقاتی که در هـر شیفت روی می دهد لازم است تا دفتـری تحت عنوان دفتر ثبت وقایع توســط پرسنل نگــهبانی و یا مسئول شیفت تکمیل و نگهداری شود ، سیستم جامع انتظـامات با امکـان تنظیــم لوح نگهبانی و تنظیم دفتر ثبت وقایع میتواند کمک شایانی در این راستا نماید.

 

*ثبت ورود و خروج کلیه ارباب رجوع ها، رزرو ارباب رجوع و صدور برگه میهمان با امکان شناسایی ارباب رجوع از طریق تکنولوژی تشخیص چهره ، عکسبرداری و الصاق عکس ارباب رجوع برروی برگه ملاقات:

ثبت ورود میهمان: در این سیستم هنگام مراجـعه ارباب رجوع جهت ملاقات با یکی از پرسنل، ابتــدا اطلاعات فرد ملاقات شونده انتخاب شده و شماره تلفنهای داخلی ملاقــات شونده نمایش داده می شود،
نگهبان ضمن تماس، هماهنگی لازم را جهت ورود ارباب رجوع انجام داده، سپس ضمــن اخذ کارت شناسایی از ارباب رجوع و ورود اطلاعات فردی وی در داخل نرم افزار اقدام به عکسبرداری نامحسوس از ایشان نموده و برگه ملاقات ارباب رجوع را صادر و تحویل نامبرده می نماید.

 

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

امكانات سیستم جامع کنترل تردد

 

 • مراجعه مجدد ارباب رجوع: با مراجعه مجدد ارباب رجوع و حضور ایشان در معرض دید دوربین ، سیستم تشخیص چهره فعال شده و با درصد خطای کم اقدام به شناسایی ارباب رجوع نموده و اطلاعــات فردی و اطلاعات آخرین مراجعه ارباب رجوع را در اختیار کاربر انتظامات قرار می دهد.
 • رزرو ارباب رجوع: واحد های شرکت می توانند در صورت دعوت از شخص خاصی به عنوان ارباب رجوع، مشخصات وی را داخل سیستم وارد نموده و ورود ارباب رجوع را توسط نرم افزار رزرو نمایند و از این طریق نگهبان در جریان مراجعه ارباب رجوع های خاص قرار گرفته و هنگام مراجعه، ارباب رجوع را با احترام راهنمایی می نماید.

 

*امکان خوش آمد گویی به ارباب رجوع و امکان اخذ تائیدیه از ملاقات شونده:

خوش آمد گویی به ارباب رجوع: با قرار دادن یک کامپیوتر جداگانه و نصب مانیتور آن بر روی دیوار و فعال کردن قابلیت خوش آمدگویی، تصویر ارباب رجوع، نام و عبارت “آقای/ خانم ……………. ورود شما را به شرکت ….. خیر مقدم عرض می نمائیم ” بر روی مانیتور برای مدت کوتاهی نمایش داده می شود.

اخذ تائیدیه ملاقات ارباب رجوع و میزبان: زمانیکه ارباب رجوع به ملاقات فرد ملاقــات شونده می رود این امکـان وجود دارد که ملاقات شونده در رایانه خود، مشخصات ارباب رجوع را مشاهده نموده و مراجعــه وی را به دفتر خود تائید نماید ، در این حالت نگهبان می تواند از ملاقات ارباب رجوع و میزبان اطمینان حاصل نماید.

امکان مشاهده امضاء ملاقات شونده و تطبیق آن با امضاء روی برگه ملاقات: این قابلیت در هنگـام خروج ارباب رجوع امکــان مشاهده امضاء پرسنل و تطبیق آن با امضــای روی برگه ملاقات ارباب رجوع را برای نگهبان فراهم می نماید.

 

* ثبت و کنترل ورود و خروج پرسنلی که با توجه به موقعیت شغلی از سیستم حضور و غیاب ثبت استفاده نمی کنند:

برخی از پرسنل شرکت با توجه به جایگاه سازمانی خود از سیستم ســاعت زنی استفـاده نمی کنند ولی تردد ایشان توسط پرسنل نگهبانی ثبت و ضبط می شود، با استفاده از سیستم دژبان نگهبان می تواند
اینگونه تردد ها را داخل سیستم ثبت نموده و گزارشات متنوعی را از سیستم استخراج نماید.

 

* ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه کالاهای امانی (شخصی، سازمانی) به همراه هشدارهای دوره ای برای برگشت آنها:

 

 خروج کالاهای امانی از شرکت: بعضاً لازم است تا برخی از اموال شرکت جهت تعمیر و … از شرکت خارج شوند در اینـگـونه موارد، اپراتور مشخصات کالاهایی را که قرار است از شرکت خارج شوند را به همراه شماره مجوز خروج و … در سیستم ثبت نموده و مهلتی را برای بازگشت کالا مشخص می نماید، اگر کالای یاد شده در زمان مقرر به شرکت عودت نشد سیستم آلارمهای لازم را جهت اطلاع رسانی عودت کالا به مسئول نگهبانی یا حراست اعلام می نماید.

 ورود کالاهای شخصی:  در تمامی شرکتها ممکن است پرسنل شرکت، کالای شخصی خود را وارد شرکت کنند و در زمان دیگری آنرا از شرکت خارج نمایند، نرم افزار دژبان این امکان را فراهم می آورد که مشخصــات
کالای یاد شده در سیستم ثبت شود و یک فرم چاپ شده حاوی اطلاعات کالا به فرد مـورد نظرتحویل گردد، تا زمان خروج کالا نگهبان بتواند مشخصات کالایی که قرار است خارج شود را با مشخصات کالای وارد شده تطبیق دهد.

*  ثبت و کنترل ورود و خروج کالاها و ارائه ابزار لازم جهت کنترل محموله توسط انتظامات:

کالاهایی که توسط خودروهای باری وارد شرکت شده و یا از شرکت خارج می شوند همــــراه با مشخصات خودروی حمل کننده در سیستم ثبت شده تا در زمان بروز مغایرت در ورود و خروج کالاها مورد استفاده قرار گیرند.

 

* گزارشهای متنوع و جامع از کلیه اطلاعات ثبت شده:

نرم افزار دژبان برای کلیه فرآیندهای یاد شده فوق امکان گزارش گیری های پویا و خروجی اکسل را فراهم می آورد.

 

* در این سیستم امکانات دیگری نیز مانند :

 •  مدیریت آرشیو الکترونیکی اسناد و گزارشات مربوطه
 • ورود و خروج مواد اولیه ، محصولات و کالاهای خریداری شده
 • مدیریت باسکول و امکانات کامل مربوط به توزین خودروهای باری و گزارشات کامل
 •  موتور نمودار ساز جهت بهره برداری از اطلاعات ثبت شده
 •  تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • سیستم دژبان علاوه بر امکان اجرای تحت شبکه و فراهم آوردن امنیت بالا کاربری ساده ای را دارا می باشد
 • و چندین امکان کاربردی دیگر وجود دارد

 

*  حداقل نیازمندیهای سخت افزاری جهت نصب و راه اندازی :

یک دستگاه رایانه، یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه دوربین

 

نرم افزار جامع کنترل تردد

 

 

نرم افزار جامع کنترل تردد

نرم افزار جامع کنترل تردد

 

درباره نرم افزار کنترل تردد

هندسان و کارشناسان شرکت پس از کسب تجربه در پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های نرم‌افزاری مشابه، از سال 83 اقدام به طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار منحصر به فرد خود نموده‌اند. این نرم‌افزار با بررسی نمونه‌های مشابه خارجی و در نظر گرفتن شرایط بومی ایران از ابتدا توسط طراحان شرکت طراحی و پیاده سازی گردیده است.

در طراحی این نرم‌افزار سهولت استفاده از قابلیتهای دستگاههای کنترل تردد از دید کاربر مورد نظر بوده و همین امر موجب شده تا نرم‌افزار قابلیتهای سخت‌افزارهای کنترل تردد را مطابق نیازهای کاربر در اختیار وی قرار داده و همچنین به راحتی به سخت‌افزارهای متنوع و گوناگون ارتباط برقرار کرده و نیازهای کاربر را با توجه به قابلیتهای سخت‌افزاری موجود برآورده نماید.

 

کنترل تردد

کنترل تردد

 

یکی از مهمترین خصیصه های نرم‌افزار کنترل تردد، استفاده از تاریخ شمسی می‌باشد. تمامی گزارشات و ترددها از دید کاربر به تاریخ شمسی می‌باشد و این در حالی است که سیستم‌های خارجی موجود در بازار ایران از تاریخ میلادی استفاده می‌کنند.

از دیگر مزایای نرم‌افزار کنترل تردد امکان شخصی سازی آن با توجه به نیاز مشتری می‌باشد. به گونه‌ای که می‌توان قابلیتهای خاص مورد نیاز مشتری را پیاده سازی و به امکانات برنامه افزود. با توجه به تنوع سخت‌افزارهای کنترل تردد موجود، امکان تعریف آنها در برنامه مهیا بوده و می‌توان قابلیتهای فراهم شده نرم‌افزار را در صورتیکه سخت‌‌افزار اجازه دهد روی آن اجرا نمود.

امکان اجرای برنامه تحت شبکه و توسط کاربران متفاوت وجود دارد. هر کاربر با توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای وی امکان استفاده از قابلیتهای مختلف نرم‌افزار را خواهد داشت. هر گونه تغییر روی مجوزها توسط کاربران بلافاصله (به صورت Online) در کنترلرها اعمال می‌شود.

بدین صورت که مدیران کنترلرها در صورت داشتن مجوز جهت کنترل ترددها می‌توانند از روی سیستم خودشان و اجرای برنامه تحت شبکه مجوز لازم جهت تردد را به فرد مورد نظر داده یا از وی بگیرند. بلافاصله پس از اعمال این تغییرات، برنامه سرور با کنترلر مربوطه ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را به کنترلر انتقال می‌دهد. پس از اتمام کار، کنترلر به صورت کاملا مستقل عمل کرده و تردد افراد را با توجه به مجوزهای داده شده با آنها کنترل می‌کند.

 

امکانات کنترلی نرم افزار

 • تعریف افراد و کنترلرها
 • حذف یا اضافه کردن کنترلر به سیستم و تنظیم پارامترهای آنها
 • قابلیت تعریف انواع جدید کنترلر های مختلف و ارتباط با آن از طریق نرم‌افزار
 • امکان تعریف اتاق و دسته بندی کنترلرها بر اساس اتاقها
 • امکان برنامه‌ریزی کنترلرها توسط مدیر کنترلر، جهت تعیین افراد مجاز
 • تعریف زمان‌بندیهای مختلف برای کنترلرها جهت تردد افراد
 • تعریف افراد و دادن مجوز تردد برای آنها
 • گروه‌بندی افراد و تعریف ترددهای مختلف برای هر گروه
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

 

امکانات مانیتورینگ و گزارشگیری

 • امکان ثبت تردد افراد به صورت پیاده یا با استفاده از خودرو بدون خارج شدن از آن
 • مشاهده تصویر و مشخصات ترددکنندگان بصورت Online
 • امکان ردیابی Online افراد
 • امکان مشاهده ترافیک ورودیها و اتاقها بصورت Online
 • امکان مانیتورینگ از طریق اینترنت
 • امکان گزارش‌گیری‌های متنوع از ترددها

 

سایر مشخصات و امکانات سامانه

 • استفاده از تاریخ شمسی
 • امکان پیاده سازی سیستم به صورت توزیع شده در چند سایت بدون محدودیت در تعداد کنترلرها
 • امکان کنترل اتاقها، پارکینگ و آسانسور
 • ارتباط با کنترلرها از طریق پورت سریال، شبکه یا مودم
 • امکان چاپ کارتهای متنوع پرسنلی
 • امکان بازکردن دربهای ورودی به صورت نرم‌افزاری
 • امکان کنترل ترافیک شبکه از طریق سرور، با استفاده از افزایش زمان به روز رسانی جهت مانیتورینگ
 • امکان ذخیره سازی اطلاعات تردد به صورت Text/Excel
 • امکان ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب پرسنلی و نرم‌افزارهای ERP
 • قابل اجرا در سیستم های عامل Windows XP, 2000
 • استفاده از بانک اطلاعاتی Microsoft Sql Server 2000

 

 • امكانات عمومي دستگاه های کنترل تردد پرسنل (درب بازکن الکترونیکی)

  • امکان اتصال به انواع کارتخوان هوشمند و RFID
  • امکان ارتباط از طریق شبکه TCP/IP و RS232 و RS485 و WIRELESS و شبکه بیسیم  WIFI
  • امکان نگهداری و نمایش ساعت و تاریخ بصورت شمسی حتی در صورت قطعی برق(خطای ساعت کمتر از یک ثانیه در ماه)
  • امکان نگهداری اطلاعات بصورت offline به تعداد 1.000.000 تردد و نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود
  • امکان نمایش اسامی افراد برروی صفحه نمایش دستگاه
  • دارای صفحه نمایش گرافیکی 128*64
  • امکان ارسال اطلاعات تردد بصورت ONLINE و OFFLINE
  • امکان نمایش لوگوی مرکز برروی صفحه نمایش دستگاه
  • امکان باز کردن درب توسط رمز
  • (قابلیت اتصال انواع قفل مگنت و دربهای اتوماتیک به دستگاههای کنترل تردد (اکسس کنترل
  • قابلیت تشخیص وضعیت باز وبسته بودن درب توسط دستگاه اکسس کنترل
  • قابلیت بازکردن درب توسط نرم افزار
  • امکان ارتباط با سیستم جامع کنترل اتاق سرور
  • امکان گزارش گیری و کنترل تردد از طریق پیام کوتاه SMS
  • امکان بازکردن درب توسط پیام کوتاه SMS
  • امکان ارتباط با سیستم حضور و غیاب جهت ارسال ترددها

 

 • نرم افزار جامع کنترل تردد پرسنل (تحت ویندوز و مدیریتی وب)

  • امکان تعریف گروههای مختلف و دادن دسترسی مختلف
  • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود در محدوده زمانی
  • امکان دادن دسترسی به افراد نسبت به هر دستگاه
  • امکان تعریف شیفتهای کاری برحسب تردد افراد
  • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد بصورت همزمان
  • تعریف و مدیریت قفلها و دستگاههای کنترل تردد (اکسس کنترل) بصورت ساختار سازمانی، اداری، واحدی و اتاق های مختلف
  • امکان انواع گزارشگیری برحسب تاریخ، افراد، گروههای مختلف و نوع تردد
  • امکان ارتباط با دوربین های تحت شبکه و ثبت عکس شخص در موقع تردد
  • امکان نمایش عکس افراد در هنگام تردد برروی نرم افزار
  • امکان تهیه خروجی های مختلف با فرمتهای متفاوت