نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

برد D 740

اطلاعات کاربردی برد D 740

image 213
image 215
برد D 740

در شکل زیر قسمت های مختلف برد D 740 به صورت شماتیک نشان داده شده است.

صفحه نمایش دیجیتال DL
 چراغ های نمایشگر وضعیت ورودی های دستگاهLed
کانکتور 44 ولتJ1
کانکتور رسیورJ2
کانکتور انکودرJ3
کانکتور خازن J4
کاکتور لیمیت سوییچ هاJ5
کانکتور 442 ولتJ6
کانکتور برق ورودیJ7
فیوز 442 ویت و 5 آمپرF1
ویوز 44 ولت و 022 میلی آمپرF2
دکمه برنامه ریزی F
دکمه تغییر تنظیمات –
دکمه تغییر تنظیمات +
D 740
image 217

صفحه نمایش دیجیتال

  DL

 چراغ های نمایشگر وضعیت ورودی های دستگاه

Led

کانکتور 44 ولت

              J1

کانکتور رسیور

             J2

کانکتور انکودر

            J3

کانکتور خازن

            J4

کاکتور لیمیت سوییچ ها

           J5

کانکتور 442 ولت

          J6

کانکتور برق ورودی

         J7

فیوز 442 ویت و 5 آمپر

          F1

ویوز 44 ولت و 022 میلی آمپر

         F2

دکمه برنامه ریزی

          F

دکمه تغییر تنظیمات

 –

دکمه تغییر تنظیمات

 +

قسمت های مختلف برد D 740 در جدول زیر معرفی شده است.

در شکل زیر نحوه سیم کشی های برد D 740 نمایش داده شده است.

image 219

در حالت کلی جامپرهای D 740 زیر را انجام دهید:

3 به 7     5 به 7      6 به 7

در صورت عدم استفاده از چشمی ،4 به 7 جامپر شود. نحوه اتصال چشمی به برد مطابق شکل زیر می باشد.

image 219

در صورتی که سیم کشی به درستی انجام شود LEDهای FSW OP و FSW CL و STOP و EDGE/SAFE باید روشن باشند.

وضعیت مگنت های ابتدا و انتهای درب توسط LEDهای FCC و FCA تعیین می شود.

همواره مگنت با علامت مربع در انتهای راست و مگنت با علامت دایره در سمت چپ درب وصل گردد. (مطابق شکل زیر)

D 740D 740
برد D 740

مگنت ها را در فاصله 5 سانتی متری از لبه انتهای دندانه شانه ای قرار دهید.

دستگاه را خلاص کنید و درب را با دست حرکت دهید ،در صورتی که مگنتها به درستی متصل شده باشند در هنگام بسته بودن درب FCC خاموش و FCA روشن می باشد و در هنگام باز بودن درب FCC روشن و FCA خاموش می شود. 

جدول برنامه ریزی برد D 740 در ادامه آورده شده است.

ورود به منوها با فشردن دکمه F انجام پذیر است.

مقدار پیش فرض

عملکرد

عنوان منو

EP

E  : باریموت باز با ریموت بسته A  : با ریموت باز بعد از تایم اتومات خودبخود بسته می شود S  : با ریموت باز و بعد از تایم اتومات بسته می شود ضمن آنکه می توان آن را با ریموت بست. بعد از عبور از جلو چشمی ها نیز پس از 5 ثانیه بسته می شود.

سایر موارد در زیر آورده شده است:

LO

2.0

تنظیم تایم اتومات برای حالت تمام بازشو. از صفر تا 4.4 دقیقه

PA

50

قدرت موتور:

01: کمینه قدرت

50: بیشینه قدرت

FO

D 740

جهت باز شدن درب:

D 740درب راست باز شو می باشد.

D 740 (از داخل) درب چپ باز شو می باشد. (از داخل)   

dl

وضعیت دستگاه در این منو نشان داده می شود.

00  : بسته

01: در حال باز شدن

02  : توقف سپس باز شدن

03  : باز

04 : مکث 

05  : در حال چک کردن فوتوسل ها

06  : در حالت بسته شدن

07  : معکوس کردن حرکت به علت درگیر شدن فوتوسل ها

08  : درگیر بودن فوتوسل ها       

St

جدول تنظیمات پیشرفته برد D 740 به صورت زیر می باشد. برای ورود به این منو دکمه F و + را با هم فشار دهید و برای حرکت بین منو های مختلف دکمه F را فشار دهید.

ورود به منوها با فشردن دکمه F و +  انجام پذیر است.

مقدار پیش فرض

عملکرد

عنوان منو

y

بیشینه قدرت پیشران در شروع حرکت y   : فعال no  : غیرفعال

bo

05

ترمز نهایی:

در صورت سنگین بودن درب این گزینه فعال شود تا با اعمال فشار معکوس در هنگام توقف ،درب را در محل مورد نظر متوقف کند. اگر درب در هنگام توقف به عقب برمی گردد این گزینه را غیر فعال کنید

br

no

چک کردن فوتوسل ها قبل از هربار حرکت درب. فعال شدن این گزینه موجب ایجاد تاخیر بعد از هر فرمان حرکت می شود.

y   : فعال no  : غیرفعال

FS

no

پیش چشمک زن:

قبل از هربار باز شدن درب، فلاشر 5 ثانیه چشمک می زند y   : فعال no  : غیرفعال

PF

00

فلاشر هشدار:

00: در حالت درب باز چراغ روشن در حالت حرکت چراغ چشمک زن و در حالت درب بسته چراغ خاموش

عددی که روی آن تنظیم می شود. زمانی را تعیین می کند که خروجی رله فعال می باشد.

SP

no

عملکرد فوتوسل در موقع بستن درب

y   : به محض ورود جسم در جلو فوتوسل درب بر میگردد

no  : پس از آنکه جسم از جلو فوتوسل کنار برود درب بر میگردد.

Ph

no

عملکرد فوتوسل در موقع باز کردن درب

y   : به محض ورود جسم در جلو فوتوسل درب بر میگردد

no  : پس از آنکه جسم از جلو فوتوسل کنار برود درب بر میگردد.

oP

99

حساسیت انکودر دستگاه:

در صورتی که درب حرکت روان و یکنواختی نداشته باشد، درب در هنگام بسته شدن بدون برخورد با جسمی برمیگردد و باز می شود در این شرایط حساسیت انکودر را کم کنید و یا آنرا صفر کنید.

EC

00

حرکت با سرعت آرام پیش از رسیدن به لیمیت سوییچ. تایم حرکت را  از 22 تا 99 با گام

2.24 ثانیه می توان تنظیم نمود.

rP

00

حرکت با سرعت آرام پس از رسیدن به لیمیت سوییچ. تایم حرکت را  از 22 تا 42 با گام

2.24 ثانیه می توان تنظیم نمود.

rA

05

میزان باز شدن در وضعیت نیمه بازشو.

می توان مقدار مورد نظر را بین 2 تا 42 تنظیم نمود. در بیشینه وضعیت حدود 4.5 متر درب باز می گردد.

PO

4.1

زمان کارکرد موتور:

زمان روشن بودن موتور را در هنگام باز کردن یا بستن درب اندازه گرفته و 4 تا 3 ثانیه به مقئدار بدست آمده اضافه کنید. عدد حاصل را در ایم منو به عنوان تایم کارکرد موتور وارد نمایید. 

              تایم کارکرد مهم می باشد زیرا در صورتی که مگنت های ابتدا و انتهای ریل توسط

t

دستگاه شناسایی نشود موتور تنها به اندازه زمان تعین شده در این منو فعال خواهد بود و از کارکرد مداوم موتور جلوگیری می کند.

no

تعیین تعداد سیکل هایی که پس از آن تعداد دستگاه نیاز به بازبینی و سرویس دارد.

AS

00

تعیین داد سیکل های کارکرد موتور.

nc

وضعیت دستگاه در این منو نشان داده می شود.

00   : بسته

01  : در حال باز شدن

02 : توقف سپس باز شدن

03 : باز

04 : مکث 

05  : در حال چک کردن فوتوسل ها

06 : در حالت بسته شدن

07 : معکوس کردن حرکت به علت درگیر شدن فوتوسل ها

08  : درگیر بودن فوتوسل ها

St

ست کردن ریموت و رسیور D 740:

رسیور فابریک D 740:

در گوشه رسیور یک دکمه وجود دارد. این دکمه را یک مرتبه فشار دهید، یک LED روی برد روشن می شود. این LED به مدت 42 ثانیه روشن خواهد بود. طی این ده ثانیه یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید LED روی رسیور به مدتی کوتاه چشمکزن می شود. تا زمانی که این LED روشن است می توان ریموت های بعدی را ست نمود. توجه داشته باشید که در هنگام ست کردن، ریموت به رسیور نزدیک نباشد و حداقل یک متر بین ریموت و رسیور فاصله باشد.

رسیور غیر فابریک برد D 740:

تغذیه رسیور را از پایه های 9 (+) و 0 (-) برد تامین کنید. کانکتور N.O. یکی از رله های رسیور را به کانکتور شماره 1 برد و COM آن رله را به 7 متصل کنید. برای ست کردن ریموت و رسیو، مطابق رسیور فابریک عمل نمایید. برای شروع عملیات ست کردن دکمه مربوط به رله مورد استفاده را فشار دهید

مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی.

برای کسب اطلاعت بیش تر از مشاوران و کارشناسان رایگان ما استفاده کنید.
تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

امتیاز دهید