نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

راهنمای نصب جك لیدر پروتکو

جك لیدر
image 1
3

 مشخصات جك پروتكو مدل ليدر 

 • قابليت نصب بر روي انواع درب هاي كشويي ، دو لنگه ، تك لنگه و ……. 
 • قابليت استفاده در مكان هاي پر تردد.  
 • مجهز به نمايشگر ، جهت كليه دستورالعملها و اخطارهاي سيستم.  
 • قابليت نصب قفل الكترونيكي بر روي درب با استفاده از كارت رابط ( MEL ). 
 • امكان برنامه ريزي به دو صورت تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك. 
 • امكان برنامه ريزي دكمه هاي ريموت در سه مد معمولي ، تك لنگه اي و Stop. 
 • امكان استفاده از تعداد نامحدودي ريموت فابريك هم كد. 
 • امكان توسعه تعداد ريموت ها به تعداد درخواستي بوسيله مركز ON-OFF (در مركز Q60/A) 
 • امكان برنامه ريزي هر كدام از جكها به صورت جداگانه. 
 • امكان توسعه ريموت هاي فابريك غير هم كد به تعداد ماكزيمم 56 عدد
 • داراي خروجي براي كنترل روشنايي و غيره (در مركز Q60/1A)

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

  LEADER 5 TI  LEADER 4 TA  LEADER 4  TI  LEADER 3  TIمشخصات فني 
  230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz 230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hzتغذيه 
  280 W  280 W  280 W  280 Wقدرت موتور 
1. 2A – 1.7A1. 2A – 1.7A1. 2A – 1.7A1. 2A – 1.7Aجريان مصرفي
  – 35  ~  +80  – 35  ~  +80  – 35  ~  +80  – 35  ~  +80محدوده دمايي كار( سانتيگراد )
  2800 N  2800 N  2800 N  2800 Nنيروي وارده فشاري
  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ ACخازن راه انداز
  5 Kg  4.6 Kg  4.8 Kg  4.6 Kgوزن جك
  27 Sec  21 Sec  21 Sec  16 Secزمان كاركرد بازوها
  1400  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Minسرعت كاركرد

انواع جك هاي ليدر 

اين مجموعه درب بازكن شامل يك جفت جك قدرتمند با موتوري كم صدا در دو مدل TA و TI مي باشند . 

image 2

مدلTA  : اين مدل داراي شكافي مي باشد كه زبانه اي قدرتمند در امتداد آن شـكاف بـه انـدازه 450 ميلي متر حركت مي نمايد، لازم به ذكر است ك ه طبق شكل زير 50 ميلـي متـر انتهـاي جـك، جهـت خلاصي جك در نظر گرفته مي شود. فقط ليدر 4 از اين مدل مي باشد.  

image 3

مدل TI : اين مدل از نوع جك هاي بازويي مي باشد كه بازوي آن در امتداد افق به جلو و عقب حركت مي نمايد. مانند مدل TA در اين مدل هم 50 ميلي متر انتهاي جك، جهت خلاصي جك در نظر گرفته مي شود. 

اندازه حركت جكها برحسب نوع جك به قرار ذيل مي باشد: 

نوع جك A  طول جك بسته A 1  طول جك باز 
  LEADER 3 TI 665 mm  965 mm
  LEADER 4 TI  765 mm  1165 mm
  LEADER 5 TI  865 mm  1365 mm
image 4

طبق شكل زير بر روي زبانه موتور هر جك يك سوئيچ وجود دارد كه هنگام قطع برق يا بروز مشكلي در سيستم كه باعث از كار افتادن آن شود، مي توان با چرخاندن سوئيچ، زبانه را  بيرون كشيده و سپس با چرخاندن مجدد سوئيچ، آن را ثابت نماييم در اين حالت جك ها خلاص شده و مي توان بصورت دستي درب ها را باز و بسته نمود. بديهي است در صورتي كه زبانه ها در داخل باشند، جكها ، اجازه هيچگونه حركتي را به صورت دستي به لنگه هاي درب نمي دهند . 

image 5

متعلقات و لوازم جانبي  يك سيستم كامل 

 1. يك جفت جك همراه با قفل خلاص كن 
 2. تكيه گاههاي ابتدا و انتهاي دو بازو بهمراه پيچهاي آلن و محورهاي استوانه اي آنها 

تكيه گاههاي جك هاي مدل TI در دو نوع S1 و S3 مي باشند كه نوع S1( sx ) جهت ابتداي بازوي چپ و نوع S1( dx ) جهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيرد.  

image 6

نوع S3 جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيرد.  

image 7

براي جك مدل TA از تكيه گاه S4 در انتهاي بازوهاي چپ و راست استفاده ميشود. 

image 8

 

 • دو عدد ريموت كنترل 

دو عدد ريموت كنترل سه دكمه اي كه پس از شناسانده شدن به مركز ، جهت فرمان دادن بصورت راديويي از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرند . هر دكمه ريموت به طور دلخواه  قابل برنامه ريزي به صورت ذيل مي باشد ؛  الف . دو لنگه اي 

ب . تك لنگه اي ( پياده رو ) 

   STOP . ج

 • دو عدد خازن راه انداز 

هر موتور داراي يك خازن 8 ميكروفاراد  AC   مي باشد كه جهت راه اندازي موتورها استفاده   ميشود.  

 • يك جفت چشم الكترونيك ( گيرنده و فرستنده ) بهمراه چهار عدد پيچ و رولپلاگ 

چشمهاي الكترونيك جهت تشخيص موانع متحركي كه ممكن است در حين كاركرد موتورها بين درب ها قرار گيرند ، بكار مي روند . كه نوع عكس العمل جك ها بستگي به نوع بستن اتصالات چشمها دارد ، كه دو مد باز و بسته مي تواند باشد . چشم فرستنده TX و چشم گيرنده RX نام دارد كه RX داراي كنتاكت باز (NO) مي باشد . 

image 9
 • يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ ( نصب  اختياري ) 

جهت فرمان دستي ( بدون نياز به ريموت كنترل ) به مركز از كليد سلكتور استفاده مي شود .

اين كليد در حالت معمولي باز است و براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با سوئيچ مربوطه چرخاند كه بطور فنري به حالت اوليه باز مي گردد و اين عمل پالسي براي مركز مي سازد كه اين پالس مي تواند جهت START يا STOP  جك ها بكار رود.  

image 10
 • آنتن  ( نصب  اختياري ) 

جهت افزايش برد ريموت هاي فابريك سيستم 

image 11
 • زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل ( Q60A ) و ترانس مربوطه  

مركز Q60A مغز اصلي فرمان دهنده سيستم  مي باشد كه عملكرد آن را مي توان توسط چهار دكمه D ، C ، B ، A كه در سمت چپ آن تعبيه شده برنامه ريزي نمود . پيغامهاي مختلف آن ( مقدار متغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي سيستم و … ) بوسيله دو نمايشگر نمايش داده مي شود.  

image 12

 

 • يك عدد لامپ چشمك زن  ( نصب  اختياري ) 

لامپ چشمك زن يا فلاشر جهت آگاهي كاربران از فعال يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا خارج ساختمان بكار مي رود . اين لامپ معمولاً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو طرف قابل ديدن باشد. 

image 13

نحوه انتخاب نوع جك متناسب با درب 

جك مورد نياز برحسب طول و وزن درب (با توجه به جدول و نمودار زير) انتخاب مي شود. حتي الامكان بايد نوع جك در صورت نداشتن محدوديت مكاني بزرگتر انتخاب گردد، چرا كه هر چه جك بزرگتر باشد قدرت كمتري جهت باز نمودن درب مصرف و طول عمر موتورها بيشتر مي شود .  

 ( وزن و طول فقط يك لنگه درب در نمودار زير مورد نظر است ) 

image 14

مقادير توصيه شده براي حداكثر طول يك لنگه درب: 

 LEADER 3    TI  2.00 m
  LEADER 4    TI  2.75 m
  LEADER 4    TA  2.75 m
  LEADER 5    TI  3.50 m

راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي  

همانگونه كه در شكل زير ديده مي شود ابتداي جك ها بر روي ستون كناري درب (1) حتي الامكان وسط دو لولا و انتهاي جك ها به  مكاني كه درب، در آن قسمت چارچوب داشته باشد، حتي الامقدور نزديك به ابتداي درب، نصب مي گردد. چراغ چشمك زن (6) و آنتن 4() نيز در صورت نياز در بالاي چارچوب نصب مي گردد. 

چشمهاي الكترونيكي به دو صورت قابل نصب مي باشد: 

 1. درصورتيكه دربها بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمها بايد بگونه اي نصب گردند كه باز  شدن درب ها باعث انسداد ديد چشمها نگردد. 
 • براي نصب چشمها در بيرون درب، بدليل باز شدن درب ها به طرف داخل، معموًلاً چشمها را درست روبروي هم در يك راستا و حداكثر در ارتفاع 60cm از كف زمين بر روي چارچوب درب، نصب مي نمايند(3).  
image 15
نصب مكانيكي جك ها 

در صورتيكه بخواهيم جك ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايستي جك ها طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشته باشند. براي نصب جك بايد دو نقطه انتخاب شود، انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و بر روي لنگه درب. 

جهت پيدا كردن محل تقريبي تكيه گاهها، درب را كاملا ببنديد و جك را كاملا باز كنيد. تكيه گاهها را در زبانه هاي ابتدايي و انتهايي جك وارد كرده و پيچ كنيد. در حالي كه جك كاملا با سطح افق تراز است، محل تقريبي تكيه گاهها  را روي درب و ستون كناري آن مشخص كنيد. 

 نحوه محاسبه محل نصب تكيه گاهها روي ستون كنار درب براي انواع جكها 

روي شكل زير مورارد زير را در نظر داشته باشيد: 

 1. A    . فاصله بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه  
 2. B    . فاصله بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه         D . فاصله مركز لولاي درب تا كف پايه نگه دارنده ابتداي بازو 

 

image 16

  LEADER 3 TI  جك مدل

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط D>=0، بايد سعي كنيد حتي الامكان A+B = 300  و A=B شود. اگر D = 0 باشد، حداكثر زاويه باز شدن در 120 درجه خواهد بود. بايد سعي كنيد تا حد امكان مقدار D را به صفر برسانيد در غير اين صورت هرچه D بزرگتر شود زاويه باز شدن كمتر خواهد شد.  

در ادامه  چند مثال براي D هاي مختلف آورده شده است. فاصله بين تكيه گاه و ديوار توسط فلز يا پروفيل پر مي شود. 

image 17

 LEADER 4  مدلTA و  TI  جك مدل

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط D>=0، بايد سعي كنيد حتي الامكان A=B _ A+B = 400  شود.

image 18

 LEADER 5 TI جك مدل

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط D>=0، بايد سعي كنيد حتي الامكان A=B _ A+B = 400  شود.

image 19
 نكات نصب  
 1. وقتي درب ها بسته است، جك باز مي شود و وقتي درب باز مي شود، جك بسته مي شود. 

جهت جلوگيري از باز يا بسته شدن بيش از حد درب، بايد از استوپرهاي محكمي در نقاطي كه با حرف B مشخص شده است، روي زمين يا چار چوب ، استفاده شود. اگر مدت زمان باز و بسته شدن درب به هر دليلي تغيير نمايد، اين استوپرها مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به درب و يا جك مي شود. 

براي جلوگيري از ضربه خوردن دربها مي توان بر روي استوپر ها مقداري لاستيك نرم يا فوم ضخيم چسباند. 

image 20
 • حداقل فاصله تكيه گاه S1   از لبه كناري ديوار بايد 30mm باشد. 
image 21
 • براي انتهاي جك مدل TA، از تكيه گاه S4 استفاده مي شود.
image 22
 • در مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده باشد ، بايد فاصله E حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور و سوئيچ دستي پشت آن باشد. براي گير نكردن متعلقات به ديوار، فاصله E بايد بزرگتر از A + 100 باشد. 
image 23

  E > A+100

 راهنماي سيم كشي 

image 24

  مركز Q60A داراي كانكتورهايي مطابق شكل 5-1 مي باشد: 

image 25

فيوز هاي مقاومتي F4 و F5 در صورتيكه اتصالي در مدار رخ مي دهد، مي توانند خودشان را بعد از چند ثانيه بازسازي كنند، در صورتيكه اتصالي باعث قطع F4 يا F5 گردد، شما بايد برق سيستم را خاموش كرده، ترمينالهاي M2A و M2B را از سوكت خارج كرده و بعد از چند ثانيه در حاليكه مطمئن هستيد، اتصالي مدارتان را رفع كرده ايد، دوباره برق سيستم را روشن كنيد. فيوز ها بطور اتوماتيك به حالت اوليه باز خواهند گشت.  

اتصال موتورها به مركز 

1) جكهاي LEADER TI   جك هاي مدل  TI بصورت چپ و راست ميباشند كه جك راست به لنگه سمت راست درب و جك چپ به لنگه سمت چپ درب متصل مي شود.  

اگر موتور چپ را M1 و موتور راست را M2 نامگذاري كنيم، سيم بندي دو مــوتور مطابق شكل ميباشد.  

image 26

موتور چپ ( M1 ): اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به بالا، سوئيچ آن ديده شود و بازوي جك به طرف چپ باز شود، اين موتور را موتور چپ ناميده مي شود. اين موتور روي لنگه اي از درب كه ابتدا باز مي شود بايد نصب گردد. 

 موتور راست ( M2 ) : اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به بالا، سوئيچ آن ديده شود و بازوي جك به طرف راست باز شود، اين موتور را موتور راست ناميده مي شود. 

توجه : 

 سيم سبز-زرد موتورها ( سيم ارت ) جهت محافظت از برق گرفتگي مي باشد  كه در صورت نياز بايد به يكي از كانكتورهاي A يا B يا C روي برد مركز Q60A وصل گردد. در كل اگر متوجه شديد هر يك از موتورها برخلاف جهتي كه بايد، حركت مي كند، كافيست جاي سيمهاي سياه و قهوه اي را عوض كنيد تا سمت حركت بازو عوض شود.  

   LEADER TA جكهاي (2

در جكهاي مدل TA براي سيم بندي صحيح موتورها ، كافي است جاي سيمهاي سياه و قهوه اي را در هر دو شكل بالا عوض نماييد. 

اتصال فتوسلها ( چشمهاي الكترونيك ) به مركز 

درون چشمها جمپري جهت تغيير تغذيه به 12 V  يا 24 V وجود دارد كه بايد آن را روي 24 V قرار دهيد. 

نكته:  

اگر گرد و غبار بيش از حد محيط يا فاصله زياد مانع از كاركرد صحيح چشمي ها شود، با برداشتن جمپر J1 روي چشمي گيرنده، ميتوان محدوده ديد چشمي ها را بالاتر برد.  

image 27

فتوسلها مي توانند در دو مد بسته و باز سيم بندي شوند، كه مد بسته كاربرد بيشتري دارد. 

در مد باز با هر بار ديدن مانع، توقف در كاركرد پيش مي آيد اما در مد بسته در حالت بستن شدن درها، با ديدن مانع بلافاصله درها باز شده و توقفي نخواهند داشت. 

سيم بندي چشمها در مد بسته : 

براي استفاده از اين حالت بايد يك جمپر نيز از4  به 9 متصل نمائيد. 

image 28

سيم بندي چشمها در مد باز : 

براي استفاده از اين حالت بايد يك جمپر نيز از 3 به 9 متصل نمائيد. 

image 29

اگر نمي خواهيد چشمي به مدار بسته شود ، بايد براي مد بسته دو جمپر 3 به 8  و 4 به 9  زده شود و براي مد باز هم دو جمپر 3 به 9 و 4 به 8 زده شود و در هر دو مد پارامتر P8 بايد بصورت no تنظيم شود  .

طريقه بستن كليد سلكتور و لامپ چشمك زن به مركز   

سيمهاي لامپ چشمك زن به شماره هاي 11 و 12 و كانكتور NO كليد سلكتور به شماره هاي 1 و 8 وصل مي گردند.  

توجه : 

 كليد سلكتور در شكل زير  فقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه اي و Stop مي باشد و چنانچه بخواهيد از  مد تك لنگه اي ( پياده رو ) و Stop  نيز استفاده كنيد بايد آن را بين شماره هاي 7 و 8 سيم بندي نماييد . 

image 30

اتصال كليد ايمني Stop : 

براي نصب كليد Stop اضطراري – ايمني، يك كليد در حالت معمولي بسته ( NC ) بين پايه هاي 2 و 8  وصل نماييد.  

مهم : 

چنانچه از كليد اضطراري استفاده ننموديد بايد حتماً ترمينالهاي 2 و 8 را با يك جمپر به يكديگر متصل كنيد  .

image 31

راهنماي نصب قفل الكترونيكي بر روي درب  

قفل الكترونيكي از طريق كارت اضافي Module  Electro Lock ) MEL ) تغذيه و فرمان ميگيرد، كه اين كارت توسط كانكتور مربوطه به قسمت CN روي برد مركز وصل مي شود. 

چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب ها استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كه قفل روي لنگه اي از درب نصب گردد كه اول باز مي شود. 

image 32

 

براي استفاده از قفل الكترونيكي لازم است كه پارامترهاي P 0 و P 1 به SI تغيير كنند. در صورت استفاده از كارت MEL و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن، در پايان هر بار كاركرد جك ها، درست بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب ها، موتورها دوباره براي مدت مربوط به پارامتر tc  (از صفر الي 2.5 ثانيه) به كار با سرعت معمولي ادامه مي دهند. در حقيقت اين كار جهت فشار نهايي به درب ها براي بستن قفل فنري آن مي باشد.  

توجه:  

 1. در هنگام جازدن كارت MEL حتما تغذيه مركز را قطع كرده و آن را خاموش نمائيد 
 2. كارت MEL را طوري روي برد قرار دهيد كه كانكتور قفل به سمت بالاي برد و خازن به سمت پايين برد قرار گيرد. 
image 33

اتصالON- OFF  صنعتي به مركز 

جهت ازدياد تعداد ريموت هاي هم كد در مركزهاي Q60/A مي توان از مجموعه ON- OFF مدل CL-120A سيماران استفاده نمود. 

جهت نصب، پس از تنظيم ديپ سوئيچهاي مركز در مد فشاري ( طبق شكل) سيمهاي قرمز و مشكي را به ترانس تغذيه متصل كنيد، سپس سيم مشترك و سيم NO يكي از كانالها (سبز- صورتي، بنفش- قهوه اي يا آبي- زرد) را به ترمينال 1 و 8 ( موازي با كليد سلكتور ) متصل نماييد. 

image 34

نحوه عملكرد مدهاي مختلف ON-OFF به تفصيل در دفترچه راهنماي آن توضيح داده شده است. 

مركز كنترل و برنامه ريزي آن 

مركز چند كاره Q60A قابل نصب بر روي درب هاي كشويي، دو لنگه و تك لنگه مي باشد و مي توان توسط چهار دكمه C ، B ، A و D مدت، قدرت و نحوه عملكرد جك ها را بنابر نياز برنامه ريزي نمود.  

اين مركز داراي نمايشگري 7– Seg مي باشد كه پيامهاي خطا ، مقادير متغيرها و خود متغيرهاي منوها را نشان مي دهند. دو دكمه A و B بترتيب جهت رفتن به منوها و زير منوها استفاده مي شود و دو دكمه C و D بترتيب جهت زياد كردن و كم كردن يا جهت تاييد و منتفي كردن موضوعات مختلف منوها بكار ميروند.  

 تعريف منوها ، متغيرها و نحوه تغيير مقادير متغيرها و نحوه عملكرد هر كدام  

دكمه A : دكمه تعويض كلي منوها ، كه با هر بار فشار دادن دكمه چهار زير گزينه داخلي نمايش داده ميشود.  

     ـ ـ  .1   PA .2    rA .3   dE .4

  AS .5

1 . منوي »  ـ ـ «                                    

حالت كاركرد معمولي و بدون عيب و نقص مركز را نشان مي دهد و در اين حالت، مركز، آماده دريافت فرمان مي باشد. اگر در منوهاي ديگري هم باشيد و تا مدتي طولاني دست به هيچ دكمه اي نزنيد، دستگاه بطور اتوماتيك روي اين گزينه باز خواهد گشت. 

                                     ( PARAMETERS ) « PA » منوي . 2

منوي اصلي تغيير متغيرها داراي 22 زير منو مي باشد. جهت رفتن به زير منو پس از فشردن دكمه A و رسيدن به منوي PA ، دكمه B را فشار دهيد. با هر بار فشردن دكمه B نام يكي از 22 زير منو و بلافاصله پس از 1 ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و نمايشگر تا مدتي روي آن ثابت مي ماند كه در اين مدت كاربر مي تواند از دكمه C جهت افزايش مقدار يا تاييد ( SI ) و از دكمه D جهت كاهش مقدار يا منتفي كردن موضوع ( no ) استفاده كند. 

                                     ( Radio) « rA » منوي . 3

ريموتهاي پروتكو داراي سه دكمه هستند كه هر كدام مي توانند به دلخواه جهت هر يك از سه كار » دولنگه اي « ، » تك لنگه اي ( پياده رو ) « و » STOP « استفاده گردند . اين ريموتها بايد در ابتدا به مركز شناسانده شوند. براي اين عمل از منوي » rA « و زير منوهاي آن استفاده مي كنيم.  

  (Default) «dE » منوي . 4

براي انتخاب هر يك از مقادير كارخانه اي فوق براي بارگذاري در حافظه روي آن گزينه رفته و كليدC  را تا زمان بگوش رسيدن صداي دو تقه رله ها كه پايان موفقيت آميز بارگذاري را تاييد مي كند، فشرده نگه داريد. مثلاً براي جك هاي بازويي بايد زير گزينه » rP « را انتخاب كنيد. 

5 . منوي » AS «   

اين منو جهت برنامه ريزي جك يا جكها بصورت بخش بخش و با نگاه كردن به نحوه كاركرد آنها بكار مي رود و به ترتيب زير است:  

الف) براي برنامه ريزي دربهاي يك موتوره: 

 1. دكمه A  را چند بار بزنيد تا AS را نشان دهد. 
 2. دكمه B  را چند بار بزنيد تا 1n را نشان دهد. 
 3. يك پالس Start بدهيد. موتور شروع بكار كرده و نمايشگر n1 را نشان مي دهند. 
 4. وقتي كه موتور 90 درصد راه خود را طي كرد، پالس Start دوم را بدهيد. سرعت موتور بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها r1 را نشان مي دهند. 
 5. با دادن پالس سوم موتور متوقف مي شود. در اين لحظه تايمر داخلي شروع به محاسبه اختلاف زماني باز و بسته شدن اتوماتيــك مي كند و نمايشـگرها tp را نشان مي دهند و سپس شروع به شمارش ثانيه ها مي كنند.  
 6. پالس پنجم را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن درب مي نمايد. 
 7. هنگاميكه سيكل بستن درب بطور اتوماتيك تكميل شد، ديگر احتياجي به پالس Start بعدي نيست و مركز بطور اتوماتيك در جاي اوليه شروع حركت، متوقف مي شود و تمامي زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي رود. 

ب) براي برنامه ريزي دربهاي دو موتوره : 

 1. دكمه A  را چند بار بزنيد تا AS را نشان دهد. 
 2. دكمه B  را چند بار بزنيد تا 2n را نشان دهد. 
 3. يك پالس Start بدهيد . موتور يك شروع بكار كرده و نمايشگرها n1 را نشان مي دهند. 
 4. صبر كنيد تا موتور يك، حدود 90 درصد راه خود را طي كند ، سپس پالس Start دوم را بدهيد و  سرعت موتور يك بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها r1 را نشان مي دهند. 
 5. وقتي باز شدن درب مربوط به موتور يك تكميل شد، پالس سوم باعث توقف موتور يك و بلافاصله شروع بكار موتور دو مي شود .در اين حالت نمايشگرها ،n2 را نمايش مي دهند.   
 6. بعد از طي 90 درصد از مسير موتور دوم ، پالس چهارم سرعت آن را كاهش داده و نمايشگرها r2 را نمايش مي دهند. 
 7. پالس پنجم باعث توقف كامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختلاف زماني باز و بسته شدن اتوماتيك دو لنگه توسط تايمر داخلي مي شود و نمايشـگرها tp را نشان مي دهند و سپس شـروع به شمارش ثانيه ها مي كنند.  
 8. پالس آخر را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتورها يكي پس از ديگري بطور اتوماتيك شروع به بستن درب كرده و در جاي اوليه شروع حركت متوقف ميشوند و تمامي زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي رود. 

نكته: 

تنظيمات منوي AS در حافظه ذخيره نمي شوند و با قطع برق از بين ميروند. بنابراين از اين منو جهت برنامه ريزي استفاده نكنيد. 

پيامهاي خطاي مركز  

مركز كنترل Q60A در صورت بروز مشكل يا خطايي در كل سيستم يا سيم بندي آن، قبل از شروع به كار، آنها را تست كرده و كاربر را از وجود خطا مطلع مي نمايد. پيامهاي متداول سيستم به قرار زير است:  .

كار با مركز پس از برنامه ريزي و نصب 

در ابتدا قبل از روشن كردن سيستم بايد از وجود و سالم بودن فيوز F1= 5A و  فيوزهاي F3=F2=1.6A مطمئن شويد. سپس اطمينان پيدا كنيد كه سيمهاي سياه رنگ ترانس به قسمت

230V از مركز و سيمهاي قرمز به قسمت 24VDC، مركز اتصال دارد. سپس اتصالات و سيمها را چك كنيد و در صورت صحيح بودن اتصالات، سيستم را روشن كنيد كه در صورت نداشتن هيچگونه خطايي بايد »  ـ ـ « را نمايش دهد. در صورت بروز اشكال و پيغامهاي خطا ابتدا سيستم را خاموش كرده و بعد از رفع اشكال دوباره مركز را روشن كنيد.

برنامه ريزي سيستم را به دلخواه خود و بنا بر احتياجات خود انجام دهيد سپس ريموتها را به سيستم بشناسانيد و باز و بسته شدن جك ها را امتحان كنيد و در صورت برآورده نشدن احتياجات، دوباره مركز را برنامه ريزي كنيد و از خاطر نبريد كه در پايان انجام تغييرات در منوي » PA « با SI كردن زير منوي » SU « آنها را در حافظه دستگاه ذخيره نماييد.

در صورت بهم ريختن مقادير متغيرها مي توانيد همان طور كه قبلاً هم توضيح داده شده، با رفتن به منوي » dE « و انتخاب زير منوي » rP « و فشردن كليد تاييدي C مقادير اوليه كارخانه اي جك هاي بازويي LEADER را روي متغيرها بارگذاري نماييد كه پايان موفقيت آميز اين عمل با دو صداي تقه رله ها همراه است. سپس مركز بطور اتوماتيك به حالت »  ـ ـ « مي رود  .

بخاطر داشته باشيد كه تا خاموش نشدن لامپ چشمك زن، هر فرماني ادامه فرمان قبل به شمار ميĤيد و براي دادن فرمان جديد بايد تا خاموش شدن كامل لامپ چشمك زن صبر كنيد و اگر در وسط كار ،جكها از تنظيم اوليه خارج شدند، مي توانيد با بيرون كشيدن زبانه موتورها، آنها را بطور دستي سر جاي دلخواه تنظيم نماييد. 

نكته مهم: هميشه بخاطر داشته باشيد چه در مد اتوماتيك و چه در مد نيمه اتوماتيك تا نرسيدن جك ها به مكان اوليه شروع كاركرد خود، هر فرماني كه مي دهيد، در ادامه فرمان اوليه شما مي باشد يعني اگر كار را با دكمه تك لنگه اي ريموت ( Pd ) شروع كرده باشيد، در ادامه تا نرسيدن جك ها به مكان اوليه، فشردن دكمه Pd ( تك لنگه اي ) يا tc ( دولنگه اي ) به معناي ادامه كار با همان تك لنگه خواهد بود و همينطور اگر كار با دكمه tc شروع شده باشد ادامه كار با دولنگه خواهد بود .  

نحوه عملكرد سيستم در مد تمام اتوماتيك    

در صورتيكه زير منوي » P3 « را از منوي » PA « بصورت SI ست كنيد (كه از ابتدا به اينصورت در كارخانه ست شده ) مد عملكردي جك ها بصورت تمام اتوماتيك مي شود يعني با يك پالس استارت ،جكها بسته شده ( دربها  باز ) و پس از توقف كوتاهي خود به خود ( در صورت نبودن مانعي بين چشمها يا ندادن فرمان جديدي به سيستم )  جكها باز ( دربها بسته) مي شوند. 

توجه: 

 1. با زدن كليد CP ريموت (STOP) ، جك ها متوقف شده و با زدن كليد Pd يا tc روي ريموت، به كار خود ادامه ميدهند. 
 2. با زدن كليد Pd يا tc روي ريموت، اگر دربها در حال بسته شدن باشند، باز مي شوند و اگر دربها در حال باز شدن باشند، متوقف ميشوند و با زدن كليدهاي فوق براي بار دوم بسته ميشوند. 
 3. اگر مانعي جلوي چشمها بيايد، پيغام tA يا tC داده شده و دربها باز مي شوند. 

نحوه عملكرد سيستم در مد نيمه اتوماتيك  

در صورتيكه زير منوي » P3 « را از منوي » PA « بصورت no ست كنيد، مد عملكردي جك ها بصورت نيمه اتوماتيك مي شود يعني با يك پالس استارت، جكها بسته شده ( دربها  باز ) و بسته ميمانند تا فرمان بعدي داده شود. 

توجه: 

 1. با زدن هر كدام از كليدهاي ريموت جك ها متوقف شده و با زدن كليد Pd يا tc روي ريموت، بر عكس حالت فعلي به كار خود ادامه ميدهند. 
 2. اگر مانعي جلوي چشمها بيايد، پيغام tA يا tC داده شده و دربها باز مي شوند. 

نحوه كد گذاري ريموتهاي Hit  ) Self Learning ) 

يكي از برتري هاي ريموت هاي فابريك پروتكو، قابليت كپي كردن آنها از روي هم مي باشد. جهت كد دهي دكمه هاي B و C ريموت گيرنده را همزمان چند ثانيه فشار دهيد،  تا R_LED چشمك زن قرمز شود. دو ريموت را پشت به پشت قرار دهيد  و دكمه هاي متناظر را روي ريموت فرستنده و گيرنده فشار دهيد. 

اگر R_LED و L_LED به صورت چشمك زن سبز و قرمز در آيند،  كد دهي با موفقيت انجام شده است. 

image 37

مركز كنترل مدل Q60/1A

 مركز كنترل Q60/1A نسخه جديدي از مركز Q60A مي باشد كه علاوه بر دارا بودن مشخصات مركز قبلي داراي مزاياي زير مي باشد:

image 36
 1. قابليت عملكرد با ريموت هاي فابريك و ريموتهاي كدلرنينگ سيماران. در اين حالت شما ديگر نيازي به اتصال كنترل ON-OFF صنعتي نخواهيد داشت. 
 2. داراي يك خروجي كه ميتوانيد از آن براي كاربردهاي متفاوتي از قبيل كنترل روشنايي پاركينگ و غيره استفاده نمائيد. اين خروجي  در هر سيكل كاري (رفت و برگشت جكها در مد اتوماتيك يا رفت   جكها در مد نيمه اتوماتيك) به مدت 15 ثانيه فعال مي شود. نحوه  بسته شدن رله خارجي به اين خروجي در شكل نمايش داده شده است.
image 39

تذكر: 

در هنگام برنامه ريزي اين مدل توجه كنيد كه هنگام كاهش n1 و r1 ،n2 و r2 را هم كاهش دهيد تا جاييكه حداكثر r1 و r2 ،  2 واحد كمتر از n1 و n2 گردد . 

راهنماي عيب يابي و تعميرات الكترونيكي و مكانيكي 

 1. موتور كار نمي كند
  1. يكي از سيمهاي متصل به برق از داخل قطع است  
 2. موتورها به شدت داغ مي شوند
  1. در صورتيكه چندين بار به برق مستقيم وصل شده باشد عادي است ولي اگر با اولين بار كار كردن موتور داغ شود، استاتور موتور ايراد دارد .  
 3. موتورها با صداي بلند كار مي كنند  
  1. بلبرينگ هاي داخلي خشك  يا از فرم  اصلي خود خارج شده اند . 
  1. بدنه روتور و استاتور با هم اصطحكاك دارند.  
  1. روتور درست در جاي خود قرار نگرفته و يا پيچهاي بدنه محكم نيستند 

4)موتور درجا كار مي كند  

 • كليد خلاص كن بيرون است . 
  • محور كليد خلاص كن خم شده است .
  • سيستم انتقال قدرت گيربكس به پيستون ( چرخ دنده پلاستيكي سفيد) هرز شده است .  

5) كليد درون قفل گير كرده است 

• محور كليد خلاص كن خم شده است

نحوه اطمينان يافتن از سالم بودن موتورها  

 1. مولتي متررا در مد  اهم قرار داده و سيمهاي موتور را نسبت به سيم مشترك (خاكستري) اندازه گيري نماييد. اين مقدار بايد بين 70 تا 90 اهم باشد. مقادير صفر يا خيلي بالاتر نشان دهنده خرابي سيم پيچ موتور مي باشد. 
 2. دو سيم خازن را به سيمهاي قهوه اي و سياه موتور وصل نماييد . سيم  خاكستري را يكبار همراه سيم قهوه اي به 220V برق شهر وصل كنيد و بار ديگر به همراه سيم سياه. هر بار بايد موتور در يك جهت شروع به گردش نمايد. 
ص<qrGا ?@K و B`آB:اL=<Ooا B: EGر ، BهL@o<آ<Ooا ،B`آB:اL= دن<N yGBM از T:BN   د<Z lwBX نBUFh~ا ULN2003  ___ ز وFr y6F` در ه; دو Fl/|  VC };[- >=v ن9^ -.~r   955/G:١   ٧

نحوه باز و بسته نمودن  قطعات مكانيكي LEADER 

1) باز نمودن بازو : 

image 40

توسط دو نيم استوانه مجهز به فوم پلاستيكي، بازوي جك را مطابق شكل محكم نماييد 

ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو   

image 41

ابزار را مطابق شكل روبرو در   انتهاي چاك موتور قرار دهيد 

image 42

جهت باز نمودن ، دسته ابزار را عكس چرخش عقربه هاي ساعت بچرخانيد 

image 43

 

پيچ مربوط به اتصال گيربكس موتور و ميله مارپيچ را باز نماييد تا موتور از بازو كاملاً جدا گردد .

image 44
 • باز نمودن چرخ دنده (  گيربكس  ) : 
image 45

ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده 

تيغه  فلزي را در چاك انتهاي موتور  قرار داده و آن را به گيره محكم  نماييد   و دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موتور قرار دهيد بنحوي كه در دو سوراخ تعبيه شده قرار گيرد 

image 46

نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گيربكس موتور 

image 47

دسته ابزار را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت  بچرخانيد تا گيربكس از موتور جدا گردد  .

image 48

با ضربه زدن توسط چكش پلاستيكي به بدنه موتور گيربكس كاملاً از آن جدا مي گردد

 • باز نمودن سر بازوي leader : 
image 49

ابزار جهت باز نمودن سر بازو 

مطابق شكل بازو را توسط دو نيم استوانه به گيره محكم نماييد و دسته ابزار را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا كامًلاً از بازو جدا گردد  ، نحوه باز نمودن سر از بازو  وابتدا رزوه هاي سر بازو را با چسب مخصوص آغشته و سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعكس تكرار  نماييد.

image 51

 

 • نحوه در آوردن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور

ابتدا ميله لبه دار را در انتهاي پوسته قرار داده به نحوي كه به لبه داخلي بلبرينگ  گير كند . سپس با چكش پلاستيكي به لبه پوسته ضربه وارد نماييد تا بلبرينگ  از انتهاي پوسته جدا گردد 

image 50

 نحوه جدا شدن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور 

 • نحوه در آوردن بلبرينگهاي سر و ته روتور 
image 52

ابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرينگها 

image 53

روتور را مطابق شكل بنحوي در داخل ابزار قرار دهيد تا بلبرينگ در قسمت بالا قرار گيرد ، سپس با ضربه زدن به محور روتور بليرينگ از روتور جدا مي گردد .

image 54

نحوه جدا كردن بلبرينگ ها از سر و ته روتور 

image 55
 • نحوه جا زدن بلبرينگها 
image 56

ابزار مورد نظر جهت جا زدن بلبرينگ سر موتور 

image 57

بلبرينگ را روي محور روتور قرار داده سپس با ابزار مورد نظر و چكش پلاستيكي مطابق شكل در جايگاه آن محكم نماييد  .

image 58
 • نحوه باز نمودن پلاستيك سر بازو 
image 59

ابزار مورد نظر جهت باز نمودن  

بازو را مطابق شكل در گيره محكم نماييد  سپس با ابزار پلاستيك سطح لوله را باز نماييد.

image 60

 

نكاتي در جهت تامين نگهداري 

 • آب بندي مركز پروتكو بگونه اي كه هيچ رطوبتي در آن نفوذ ننمايد . 
  • گريس كاري پيستون و لقمه ها هر چند ماه يكبار .

شرکت البرز صنعت پیشرو در تولید انواع درب های اتوماتیک، می باشد برای کسب اطلاعت بیش تر از مشاوران و کارشناسان رایگان ما استفاده کنید.
تلفن تماس : 44053033-021  

امتیاز دهید