نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

یوروماتیک

بتاصنعت ایلیا

یوروماتیک – جک برقی یوروماتیک

image 61
image 62

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

-قطعات موجود در هر پکیج (جک برقی یوروماتیک)

2عدد جک الکترو مکانیکی   1000
2عدد سوئیچ خلاص کن  1000 1
4عدد پین اتصال به براکت 1000 2 
2عدد براکت انتهایی 1000 3 
2عدد براکت ابتدایی 1000 4 
1عدد دفترچه راهنما 1000 5 
2عدد ریموت کنترل 1000 6 
1عدد فلاشر022 ولت1000 7 
1جفت فتوسل 1000 8 
1عددمرکز کنترل AC70061000 9 
 کنسول دیواري ( اختیاري )1000 10 
 کی پد ( اختیاري ) 1000 11
 کلید سلکتور ( اختیاري )1000 12

2- ابزارهاي مورد نیاز در نصب جک برقی یوروماتیک

اطمینان حاصل کنید که ابزارهاي ذیل را جهت نصب به همراه دارید  .

image 63

3   – نماي درب باز کن (جک برقی یوروماتیک) و سیم بندي مرکز کنترل 

یوروماتیک
 3 x 1.5+T A1 بازوي الکترو مکانیکی 
 2 x 1.75+T B2 مدار فرمان 
 2 x 0.75   4 x 0.75  C    3 فتوسل             Rx                          Tx                         
  2 x0.75 E4 انتن هوایی 
  2 x 0.75 F5 فلاشر 
  2 x 0.75 D6 کلید سلکتور 

مشخصات فنی جک برقی یوروماتیک  :

L2       L1   
7651165  PROTEKO  
image 65
 LEADER 4مشخصات
220 ولت 50 هرتز ولتاژ کاري 
2,1 تا 7,1 آمپر جریان مصرفی 
280 وات توان مصرفی 
10 میکرو فارادخازن مورد نیاز 
150 درجه سانتیگراد حد محافظت دمایی 
2800 نیوتن حداکثر کشش 
 54استاندارد  IP
  1400g/mسرعت چرخشی 
از 20- تا 55+ دزجه سانتیگراد محدوده دمایی مجاز 
75,2 متر حداکثر طول هر لنگه 
 300kgحداکثر وزن هر لنگه 
  400mmحداکثر کورس عملکرد 
110 درجه ماکزیمم زاویه بازشو 
22 ثانیه زمان بازشو 90 درجه 
80 درصد تناوب کاري 

راهنماي نصب مکانیکی جکها (جک برقی یوروماتیک)

در صورتی که بخواهیم جکها به درستی کار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز بیشتر شود. بایستی جکها طوري نصب گردند که حداقل فشار به آنها آمده و حداکثر بهره وري را داشته باشد.

براي نصب جک باید دو نقطه انتخاب شود ، نقطه اول انتخاب محل نصب جک بر روي چارچوب یا دیوار و نقطه دوم بر روي لنگه درب می باشد،بدین منظور جهت تنظیم اولیه جکها ، دربها را کامل بسته و جکها را کامًلاً باز میکنیم ، سپس حدود 50 mm جکها را براي رگلاژهاي بعدي به داخل میبریم( حرکت جک به صورت دستی با بیرون کشیدن زبانه موتورها امکانپذیر است ). سپس تکیهگاهها را به داخل شکاف ابتدا و انتهاي جک وصل ، و پیچهاي آن را می بندیم.

سپس جکها را کامًلاً با سطح افق تراز (با اصول محاسبهاي توضیح داده شده در جداول زیر مطابقت داشته باشد ) کرده و محل تکیهگاهها را روي چارچوب و خود درب ، معلوم و محکم سازي میکنیم(.توصیه میشود جهت محکم نمودن تکیهگاهها از جوش فلز استفاده گردد). 

نحوه محاسبه و محل نصب تکیه گاهها ، جهت انواع جکها 

در شکل زیر( Fig . A) فاصله هاي D ، B ، A به ترتیب نمایانگر: 

 1. فاصله افقی بین مرکز لولاي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیهگاه
 • فاصله عمودي بین مرکز لولاي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیه گاه
 • .Dفاصله عمودي مرکز لولاي درب تا کف پایه نگه دارنده ابتداي بازو میباشند.

(فاصله افقی یعنی فاصله در امتداد درب بسته و فاصله عمودي یعنی فاصله در امتداد عمود بر درب بسته)   

یوروماتیک

اتصال موتورها به مرکز:


موتور چپ(M1):
اگر موتورها را به گونه ای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به بالا و بازوی جک به طرف چپ باز شود این موتور موتور چرب نامیده می شود که سیم بندی آن به ترمینال ها مطابق شکل ۲-۱ می باشد این موتور باید روی لنگهای از درب که ابتدا باز میشود نصب گردد.


موتور راست(M2): اگر موتور را به گونه قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو بالا و بازوی جک به طرف راست باز شود این موتور موتور راست نامیده می شود که سیم بندی آن به ترمینال ها مطابق شکل ۱۲ می باشد

image 66
image 67
image 68

(1-4) طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز 

1000 151000 14
1000 171000 16

سیمهاي سلکتور باید به پایههاي N.O  که در کنار هم هستند مانند شکل زیر نصب گردد  .

image 69

سیمهاي لامپ چشمک زن (یک لامپ 220V) مطابق شکل زیر به کانکتور لامپ LAMP 220V  وصل میشود.   

image 70

شکل1-5   

(6-1) نصب قفل برقی (جک برقی یوروماتیک)

چنانچه بخواهید از قفل برقی براي دربها استفاده کنید باید توجه داشته باشید ، قفل روي لنگهاي از درب نصب شود که اول باز میشود.قفل برقی از طریق کانکتور E.LOCK تغذیه و فرمان میگیرد ، به قسمت CN (مطابق شکل6-1) روي برد مرکزوصل میگردد  .

طریقه نصب قفل مطابق شکل (شکل6-1) میباشد:   

image 71

                            (شکل6-1) 

براي استفاده از قفل برقی (جک برقی یوروماتیک) میبایست پارامترهاي  (Electro Lock) به Yes تغییر کند و پارامتر(Lock Pulse Time)   تنظیم گردد. لازم به توضیح است که با تغییر پارامتر (Electro Lock) به Yes ، درب ابتدا یک فشار معکوس ایجاد می-کند تا قفل برقی راحتتر باز شود. در صورت استفاده از قفل برقی تغییر پارامترهاي مربوط به آن در پایان هر بار کارکرد جکها درست بعد از کاهش یافتن سرعت موتورها و بسته شدن کامل دربها، موتور 1 دوباره براي مدت زمان مربوط به پارامتر (Lock Pulse Time)  به کار با سرعت ماکزیمم ادامه میدهد. در حقیقت این کار جهت ایجاد  فشار نهایی به دربها براي بستن قفل برقی میباشد  .

بخش2:مرکز کنترل و برنامه ریزي آن  (جک برقی یوروماتیک)

(12) مشخصات مرکز: 

مرکز کنترل چند کاره Control Unit 7006 داراي سیستم انکودر و قابل نصب روي دربهاي دو لنگه، تک لنگه و ریلی میباشد. با چهاردکمه D,C,B,A میتوان پارامترهاي مدت زمان، قدرت و نحوه عملکرد جکها را بنابر نیاز برنامه-ریزي نمود. دو دکمه C و D به ترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا براي تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها

به کار میروند. این مرکز داراي یک نمایشگر LCD میباشد که پیغامهاي خطا ، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان می-دهند  .

(2-2) تعریف منوها ، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدام (جک برقی یوروماتیک): 

دکمهA : دکمه تعویض کلی منوها ، که با هر بار فشار دادن یکی از 5 گزینه داخلی نمایش داده میشود  .

1-Stand By BETA CONTROL

2- PARAMETERS

3- RADIO

4- DEFAULT

5- SEQ PROGRAMMING

6- OPERATION COUNT

1 –  STAND BY BETA CONTORL  : حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان میدهد و در این حالت مرکز آماده دریافت فرمان میباشد.اگر در منوهاي دیگري هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمهاي فشرده نشود، دستگاه به طور اتوماتیک روي این گزینه باز خواهد گشت  .

2- PROGRAMMERS : منوي اصلی تغییر متغیرها داراي 12 زیر منو میباشد (جهت  رفتن به زیر منو پس از فشردن دکمه A و رسیدن به منوي دکمه  B را فشار دهید ) که با هر بار فشردن دکمه B نام یکی از زیر منوها و مقدار آن نمایش داده  میشود. از دکمه C جهت افزایش مقدار یا تایید( YES )و از دکمه D جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع (No) استفاده کنید  .

تنظیم  کارخانهمحدوده  عملکردتوضیحات زیر منوي PARAMETERS  
210 – 99زمان کار کلی موتور یک ( M1 ) = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته    ( n1. ) است ( r1 )  M1 WORKING TIME
210 – 99زمان کار کلی موتور دو ( M2 ) = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته    ( n2. ) است ( r2 )  M2 WORKING TIME
148 – 19توان موتور یک ( M1 ) در حین سرعت اولیه موتور را تعیین میکند  .  M1 TORQUE
148 – 19توان موتور دو ( M2 ) در حین سرعت اولیه موتور را تعیین میکند  .  M2 TORQUE
1910 – 19توان موتورها در حین سرعت آهسته را تعیین میکند  . M DEC
Torque
70 – ( n1-2 )مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ( M1 ) را تعیین میکند ( .r1 )   M 1 DEC Time
70 – ( n2-2 )مدت زمان سرعت آهسته موتور دو ( M2 ) را تعیین میکند ( .r2 )   M 2 DEC Time
30 – n2اختلاف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو هنگام بسته شدن جکها.( بسته شدن دربها  )  M Closing Delay
30 – ( n1-r1 )اختلاف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو هنگام باز شدن شدن جکها.( باز شدن دربها  )  M Opening Delay
70 – ( n1-r1 )زمان لازم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو   میباشد.  Pedestrian Time
400 – 99زمان لازم جهت باز ماندن دربها قبل از بسته شدن اتوماتیک، زمانی که مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه -ریزي شده باشد.  Auto Close Delay
140 – ( n1-r1 )بعد از عبور از جلوي چشمی ، با گذشت زمان تعیین شده دربها سریع بسته خواهند شد  .  Fast Close Delay
NoYes / Noدر صورت Yes بودن اگر دربها در حالت Stop باشند بعد از گذشت 40 دقیقه دربها بسته خواهند شد و در مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شدهاند، به حالت بسته بر خواهند گشت  .c bse anyway 
NoYes / Noدر صورت Yes بودن : در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت درب توقف میکند  . در صورت NO بودن: در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت دربها شروع به بسته شدن می -کند  .  Moving Mode
YesYes / Noدر صورت Yes بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ چشمک زن از طرف برد کنترل چشمک میزند  . در صورت NO بودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق 220V به چراغ چشمکزن ارسال میشود  .  BLINDING
NoYes / Noمربوط به قفل الکترونیکی است و در زمان استفاده از قفل برقی به صورت Yes تنظیم میشود. تا پالس قفل برقی فعال شود  .  ELECTRO LOCK
00 = 0.5 sec 0 = 0.5 sec 2 = 1.5 sec  زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که به درب حاوي قفل برقی ( M1 ) وارد میشود که خوب درب بسته شود  .  LOCK PULSE TIME
YesYes / Noوقتی از مرکز کنترل بخواهید جهت راهاندازي یک موتور استفاده نمائید باید به صورت Yes تنظیم شود  .  ONLY ONE MOTOR
YesYes / Noدر صورت استفاده از موتور درب بازکن ریلی میتوان ورودي لیمیت سوئیچ را فعال کرد. ( ابتدا باید پارامتر .  تبدیل شود (Yes به Only One Motor  SLIDING GATE
100 – 30مدت زمان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با مانع و فعال شدن انکودر را تنظیم میکند  . 0 = انکودر غیر فعال, 10 = 1Sec , 30 = 3Secobs
tme
35%20% – 60%براي کالیبره کردن سیستم انکودر و تشخیص مانع با برخورد میتوان مقدار آن را تغییر داد. براي جکهاي مدل Leader 4 با مقدار %35 کالیبره گردیده است. براي درست عمل کردن سیستم انکودر میتوان مقدار مناسب را براي انواع موتورها بدست آورد. به طور مثال اگر توان موتورها حد ماکزیمم (19) تعیین شده باشد درصد کالیبره %20 و اگر توان موتورها 10 تعیین شده باشد درصد کالیبره %50 مناسب است  .obs calibrate
NoYes / Noهمه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی میماند که برق سیستم قطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده روي پارامتر Save دکمه C را فشار دهید تا رله فلاشر دو بار چشمک بزند و تغییرات شما با قطع شدن برق در حافظه ذخیره بماند  .SAVE
 • منوي RADIO جهت تنظیم و شناسایی و پاك کردن ریموتهاي بتا استفاده میشود ، اگر مرکز با دکمه A یاB   کد دهی شود، دکمه A براي دو لنگه و دکمه B براي عابر رویی تنظیم میشود. و اگر با دکمه C یا D کد دهی شود ، دکمه C براي دو لنگه و D براي عابر رویی است.با چند بار فشار دادن دکمه A  و رسیدن به منوي           

radio، دکمه B را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید  .

زیر منو:                                      

براي اضافه کردن ریموت جدید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید.شماره ریموت در حافظه بر روي LCD نشان داده میشود ، براي ذخیره کردن ریموت دکمه C را فشار دهید  .  Learn New Remote
براي پاك کردن کل ریموتها بر روي این گزینه ، دکمه C را فشار دهید  . Ease All Remotes
پاك کردن تک تک ریموتها بر روي این گزینه ، به دو روش زیر انجام میشود.  دکمه ریموتی که قبلاً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید ،شماره ریموت نشان داده میشود ، با فشار دکمه C ریموت از حافظه پاك می -شود. با فشار دادن مکرر دکمه D شماره ریموت مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس دکمه C را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاك شود  .  Erase Remote One By One
 • منوي DEFAULT

دکمه B  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. (مقادیر کارخانه اي در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده است) 

 مقادیر کارخانهاي مربوط به جکهاي بازشونده بازویی و را داخل حافظه بارگذاري میکند.زیر منوي
DEFAULT
 • 3-   منوي Seq progaramming: این منو جهت برنامه ریزي جک یا جکها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه کارکرد آنها به کار میرود به ترتیب زیر است  :

 – براي برنامه ریزي درب تک موتوره (جک برقی یوروماتیک):  

 1. . دکمه A را چند بار فشار دهید   نشان داده شود  .
 2. دکمه B را فشار دهید تاداده شود  .
 3. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ( M1 ) شروع به کار میکند و نمایشگررا نشان داده و درب شروع به باز شدن میکند  .
 4. وقتی که درب 09 درصد راه خود را طی کرد ، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگررا نشان میدهند  .
 5. بعد از آنکه درب کاملا باز شد ، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن درب کامل شده و نمایشگرها با نشان دادن شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب می -کند  .
 6. بعد از مدت زمان مورد نظر پالس Start چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته شدن میکند  .
 7. زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامهریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر میگردد  .

– براي برنامه ریزي درب دو موتوره (جک برقی یوروماتیک):  

 1. دکمه A را چند بار فشار دهید تا seq programming نشان داده شود  .
 2. دکمه B را فشار دهید تا two motor نشان داده شود  .
 3. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ( M1 ) شروع به کار میکند و نمایشگر m2 deceleration را نشان داده و لنگه اول شروع به باز شدن میکند  .
 4. وقتی که لنگه اول درب 09 درصد راه خود را طی کرد ، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، لنگه اول با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر m1 deceleration را نشان میدهند  .
 5. بعد از آنکه لنگه اول کاملا باز شد ، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن لنگه اول کامل شده و لنگه دوم بلافاصله شروع به کار میکند و نمایشگر m2 decelerationر ا نشان میدهد   .
 6. بعد از آنکه لنگه دوم کاملا باز شد ، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start چهارم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن لنگه دوم کامل شده و بعد از مدت زمان مورد نظر پالس Start پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته شدن میکند  .
 7. زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه ریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر میگردد .

6منوي operation count:

دکمه B  را فشار دهید تا وارد زیر منو operation count شوید تا تعداد دفعات عملکرد کامل درب بازکن نشان داده شود. عدد نشان داده شده قابل پاك شدن نیست. با تعداد مشخصی کارکرد، سیستم میتواند مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد  .

( 3-2 ) پیغامهاي تست خودکار و خطاي مرکز

مانعی بین دید دو چشم متصل شده در مد بسته شدن وجود دارد یا چشمها طوري قرار گرفتهاند که قادر به دیدن همدیگر نیستند.close photo
actue
مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل stand by
beta control
دربها در حالت باز شدن میباشند. opening
دربها در حالت بسته شدن میباشند. closing
مرکز کنترل در حال سپري کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است. auto close

مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی
تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

امتیاز دهید