در این صفحه از تار نمای شرکت البرز صنعت ما تلاش کرده ایم تا ارتباطی سریع میان شما ( بازدید کننده گرامی ) و شعب یا نمایندگان استانی فراهم سازیم از این را شما با انتخاب استان مورد نظر میتوانید پیامی هدایت شده را برای نماینده مربوطه ارسال فرمایید و متقابلا در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهد شد .

 

توضیحات کلی در خصوص شعب و نمایندگی ها

منشور اخلاقی
با هدف احترام به حقوق مصرف کننده شرکت البرزصنعت مبنا التزام به قوانینی را برای کلیه شعب و نمایندگان خود در قالب یک منشور اخلاقی الزامی میدارد .

 

بسمه تعالی

ما بر این باوریم که منشاء آفرینش ، انسان را با عشق آفرید و این وظیفه ماست که به همنوعانمون عشق بورزیم ، گروه البرزصنعت عشق را در قالب خدمتی صادقانه به همنوع و هموطن محقق ساخته و این اصل ارزشی است که فعالیت ما را هدفمند ساخته است .

از این رو همواره آداب و اخلاق انسانی را در محیط کار رعایت کرده و نظم ، حفظ کرامت انسانی، اعتماد و صـمیمیت متقابل را وظیفه اصلی خود همکارانمان میدانیم و باور داریم همانگونه که می اندیشیم و رفتار میکنیم در باره ما خواهند اندیشید و رفتار خواهند کرد .

در منشور اخلاقی البرزصنعت مبنا ، از نیروی سازمانی به عنوان ارزشمندترین منابع شرکت یاد میشود ، مشتریان سرمایه های شرکت هستند و شعب و نمایندگان بازو های اجرایی شرکت . رمز موفقیت گروه البرز صنعت ایجاد رضایت بین این ارکان در قالب یک خانواده کاری است .

از این رو با تقویت حس مسئولیت پذیری، خرد جمعی و خودباوری برای درک صحیح اهداف در جهت موفقیت، رشد و تعالی شرکت تلاش خواهیم کرد.

با پرهیز دروغ ، ریا و خودبینی ، خردمندانه دست در دست هم تلاش میکنیم تا چرخه اقتصاد کشورمان را هرپه بهتر بگردش درآورده و هر روز تلاش کنیم تا در افزایش بهره بری این خانواده کاری گام های استواری برداریم .

ما گروه البرز صنعت متعهد میگردیم ، روحیه همکاری را پرورش داده و با پذیرش پیشنهادات و انتقادات سازنده و پویا، همچنین بکار گیری فناوری های نوین در صنعت اتوماسیون و حفاظت پیرامونی پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان با شیم و مبتنی بر تعهدات اخلاقی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح مصرف کنندگان ، منافع این گروه اقتصادی ( خانواده کاری البرزصنعت ) را تامین نماییم .

رسالت خانواده کاری البرزصنعت چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق ارتقا سطح کیفی، احترام به عقاید دیگران و حقوق همکاران و مشتریان از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد؛ چرا که خدمت صادقانه اجری دارد وصف ناشدنی .

در پایان کل خانواده کاری البرزصنعت اعم از پرسنل دفتر مرکزی ، شعب و نمایندگان استانی ، خود را ملزم به راعت این منشور میدانند و مدیر عامل شرکت البرزصنعت مبنا را ناظر بر اجرای این تعهداد دانسته و نظر آن جناب را در برخورد با تخلفات احتمالی لازم و جایز میدانند .

 

در صورت درخواست جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش میتوانید با ورود به لینک زیر فرم های مربوطه را تکمیل فرمایید تا همکاران ما با شما در تماس باشند .

 

 

  • آذربایجان شرقی
   نمایندگی آذربایجان شرقی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • آذربایجان غربی
   نمایندگی آذربایجان غربی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • اردبیل
   نمایندگی اردبیل

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • اصفهان
   نمایندگی اصفهان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • البرز
   نمایندگی البرز

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • ایلام
   نمایندگی ایلام

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • بوشهر
   نمایندگی بوشهر

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • تهران
   نمایندگی تهران

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • چهارمحال بختیاری
   نمایندگی چهارمحال بختیاری

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • خراسان جنوبی
   نمایندگی خراسان جنوبی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • خراسان رضوی
   نمایندگی خراسان رضوی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • خراسان شمالی
   نمایندگی خراسان شمالی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • خوزستان
   نمایندگی خوزستان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • زنجان
   نمایندگی زنجان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • سمنان
   نمایندگی سمنان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • سیستان و بلوچستان
   نمایندگی سیستان و بلوچستان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • فارس
   نمایندگی فارس

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • قزوین
   نمایندگی قزوین

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • قم
   نمایندگی قم

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • کردستان
   نمایندگی کردستان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • کرمان
   نمایندگی کرمان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • کرمانشاه
   نمایندگی کرمانشاه

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • کهگیلویه و بویر احمد
   نمایندگی کهگیلویه و بویر احمد

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • گلستان
   نمایندگی گلستان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • گیلان
   نمایندگی گیلان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • لرستان
   نمایندگی لرستان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • مازندران
   نمایندگی مازندران

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • مرکزی
   نمایندگی مرکزی

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • هرمزگان
   نمایندگی هرمزگان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • همدان
   نمایندگی همدان

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :

  • یزد
   نمایندگی یزد

   با سلام جهت ارتباط با شبکه نمایندگان البرز صنعت شعبه این استان می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

   جهت تماس فوری با کارشناس آنلاین :

   همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام دلخواه برای نماینده نمایید :