آمار و ارقام لحظه ای ویروس کرونا Covid-19Coronavirus
Covid-19
Iran WorldWorld
+0 (24h)
0
تایید شده
0
+0 (24h)
0
فوت کرده
0
NAN%
0
بهبود یافته
0
NAN%
0
فعال
+0 (24h)
0
تایید شده
0
+0 (24h)
0
فوت کرده
0
NAN%
0
بهبود یافته
0
NAN%
0
فعال

 

آمار لحظه ای کرونا در ایران و جهان

 

Iran

 

کشورتایید شده24hفوت کرده24hبهبود یافته%فعالتست گرفته شده