نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
ALCOR-N

ALCOR-N

عملکرد اجرایی ترمینالشماره ترمینال
ولتاژ ورودی از برق شهر1و2
اتصالات موتور دوم که مجهز به قفل می باشد3و4و5
اتصالات موتور اول که زودتر بسته میشود6و7و8
اتصالات فلاشر1و4
اتصال قفل برقی1و7
اتصال جهت صدور فرمان باز شدن9و10
قطع اتصال جهت توقف حرکت9و11
ورودی تحریک جهت چشم های جانبی9و12
ترمینال چند منظوره9و13
ترمینال چند منظوره9و14
خروجی برای تامین ولتاژ تجهیزات جانبی15و16
اتصال لحظه‌ای با فرمان کانال دوم ریموت17و18
اتصال انتن19و20

 

جدول کاربری ترمینال‌های کنترل برد ALCOR-N:

ALCOR N 1

کاربرد پتانسیومترهای کنترل برد:

DELAY M2  : تنظیم تاخیر بین دو لنگه جک در هنگام بسته شدن .

TCA : تنظیم مدت زمان بسته شدن اتوماتیک درب.

TW : تنظیم مدت زمانی که ولتاژ در موتور می باشد.

 

جدول کاربری نمایشگرهای LED  کنترل برد ALCOR-N :

 

POWERاین نمایشگر معرف وجود ولتاژ در کنترل برد می‌باشد .
OPبا روشن شدن عملکرد باز شدن درب را نشان می‌دهد در هنگام کد کردن ریموت نیز این نمایشگر به حالت فلاش کردن فعالیت را نشان می‌دهد .
CLبا روشن شدن عملکرد بسته شدن درب را نشان می‌دهد.
STARTدر لحظه ارسال فرمان حرکت روشن می‌شود
STOPدر حالت معمول روشن می باشد و با دریافت فرمان توقف خاموش می‌شود.
PHOTدر حالت معمول روشن می‌باشد و با دریافت تحریک از چشم ها خاموش می‌باشد.
SWOدر حالت معمول با لوپ بودن ۱۳ و 9 روشن خواهد بود و با اتصال میکروسوئیچ به هنگام اتمام کورس جک و تحریک میکروسوئیچ خاموش می‌شود.
SWCدر حالت معمول با لوپ بودن 14 و 9 روشن خواهد بود و با اتصال میکروسوئیچ به هنگام اتمام کورس جک و تحریک میکروسوئیچ خاموش می‌شود.

 

ALCOR N 2ALCOR N 3
ALCOR N 4ALCOR-N-5

 

چگونگی اتصال روشنایی پارکینگ:

ALCOR-N-6

چگونگی اتصال روشنایی پارکینگ همراه با میکروسوئیچ:

ALCOR-N-7

چگونگی اتصال برد گرم کننده سری جک‌های هیدرولیک :

ALCOR-N-8

 

 

چگونگی اتصال قفل برقی ۲۴ ولت:

ALCOR N 9

تنظیم کلیدهای دو وضعیتی:

DIP 1    ON: فرمان خودکار بسته شدن و فعال می‌گردد. OFF: فرمان خودکار بسته شدن غیر فعال می‌گردد.

DIP 2    ON: چشم ها فقط در وضعیت بسته شدن فعال بوده و با تحریک تغییر جهت می‌دهد.  OFF: چشم‌ها درهردو جهت حرکت با تحریک فرمان توقف می‌دهد.

DIP 3    ON: فرمان استارت در هنگام باز شدن تاثیری ندارد. OFF: فرمان استارت در هنگام باز شدن پذیرفته می‌شود.

DIP 4    ON: درهنگام بسته شدن فرمان مجدد به ریموت باعث باز شدن مجدد درب می‌شود. OFF: در هنگام بسته شدن فرمان مجدد ریموت باعث توقف درب در همان حالت خواهد شد.

DIP 5    ON: سیستم کدینگ را ثابت می‌کند. OFF: سیستم کد دهی توسط ریموت را غیر فعال می کند.

DIP 6    ON: سیستم کد دهی توسط ریموت را فعال می‌کند. OFF: سیستم کد دهی توسط ریموت را غیر فعال می کند.

DIP 7    ON: در بازه زمانی یک ساعت به مدت ۳ ثانیه به درب در جهت بسته شدن فرمان می دهد OFF: پیش فرض برای جک های الکترومکانیک

DIP 8    ON: پس از دریافت فرمان حرکت به مدت ۲ ثانیه درب در جهت بسته شدن فشار داده می شود.  OFF: برای آزاد شدن قفل برقی حالت فوق غیر فعال می گردد.

DIP 9    ON: ترمینال ۹ و ۱۳ جهت فرمان باز شدن استفاده می شود.  OFF: ترمینال ۹ و۱۳ جهت اتصال میکرو سوئیچ استفاده می شود.

DIP 10    ON: ترمینال ۹ و ۱۴ جهت فرمان تک لنگه بازشو استفاده می‌شود.  OFF: ترمینال ۹ و ۱۴ جهت فرمان بسته شد استفاده می شود.

 

ALCOR-N-10

نام فایل: ALCOR-N
سایز: 3.35730 MB
فرمت: pdf
دانلود فایل