پیام گروه البرز صنعت

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

قريب 10 سال از انس مان با صنعت اتوماسيون و كنترل ترد در ايران مي گذرد. در اين اثنا مجموعه اي گرد آورده ايم تا اندك سهمی در جهت پيشرفت فرهنگ و صنعت اين مرز و بوم داشته باشيم. مجموعه ای كه شهرتش، خويشتن داری، نيكی و برادری است و هدفش پويايی و تعالی نيت خدمت به همنوعان. در اين پويش به طبيعت جهان نزديك شده ايم و آموختيم افتادگی از خاك، سوزندگی از آتش، حركت از باد و آرامش از آب.

امروز دست پير تجربه را در دستان جوان طراوت فشرديم، توشه ای پديد آمد برای آنان كه از راه می رسند تا بلوغ را در وجود و عشق را در قلبمان جستجو كنند و ايمان بياورند كه اين جهان هيچ نيست جز سايه فيض يكتايی توانا كه خلاقيت ما حاصل ايمانمان به اوست. در اين مهد جاودان. پرافتخاريم كه با حمايت پيشينه بيش از سی نماينده،‌شبكه نيرومندی را در راستاي اهداف تعيين شده ايجاد نمائيم.

مدیر عامل

مدیر عامل

صنعت اتوماسیون ایران در فیلد کنترل تردد و حفاظت و نظارت پیرامونی با رشد چشمگیری در حال توسعه میباشد و این امر گروهی چوان و پویا را می طلبید تا با بهره گیری از تعالیم آکادمیک و تحقیق بر روی تکنولوژی های نوین مرجعی برای تامین نیاز بازار باشد .تعریف شعار سازمانی ما گواه هدف ما بوده است که امروزه از شعار به یک باور رسیده است .” ماهستیم چون ایرانیان لیاقت بیشتر از اینها را دارند “

سرپرست واحد فروش

سرپرست واحد فروش

باور آنکه ما ایرانیان آنقدر پولدار نیستیم که برای یک محصول دو بار پول خرج کنیم ما را بر آن داشت تا فقط با هدف فروش برای شرکت به مشتری نگاه نکنیم .ما در گام نخست مشاور مشتری هستیم و پس از بررسی نیاز وی محصولی را به او پیشنهاد میدهیم که تا سالیان سال دیگر به چالش های احتمالی این خرید فکر نکند . ما محصول نمیفروشیم !

البرزصنعت آرامش و امنیت را به خانه و محل کار شما هدیه میدهد !

سرپرست واحد فنی

سرپرست واحد فنی

این باور که ایرانی ها لایق بهترین ها هستند ، تلاش ما را برای جلب رضایت شما مشتریان محترم دو چندان کرده است . تلاش همکاران من در واحد فنی شرکت البرز صنعت مبنا بر این بوده و است که در کمترین زمان ممکن پاسخگوی مناسبی برای سوالات و نیاز شما باشند . امیدواریم خدمات ما شایسته و درخور شما مشتریان گرامی باشد !

سرپرست واحد مالی

سرپرست واحد مالی

در هر فرایند اقتصادی منافع مالی یکی از ارکان معامله به شمار میرود . تیم مالی شرکت البرزصنعت همواره تلاش میکند که روند خرید را برای مشتریان سود آور نماید .