وضعیت کالای تعمیری

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید

  • مورد اول که باید توجه کرد
  • مورد دوم که باید توجه کرد
  • مورد سوم که باید توجه کرد