کارشناسان فنی شرکت البرز صنعت ، با بررسی نیاز های مجموعه های عمومی ، سازمان ها و ارگان ها سبد کاملی از تجهیزات کنترل تردد و پارکینگی را جهت عرضه به مشتریان خود فراهم ساخته است .
راهبند الکترومکانیک و راهبند هیدرولیک بخشی از تجهیزات یاد شده میباشد که علاوه بر کیفیت بالای ساخت از راندمان بالایی برخوردار میباشد .

کارشناسان ما همواره جهت مشاوره در کنار شما خواهند بود !