نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

نقش تجهیزات حفاطتی در امنیت خانه!

الزام بهره مندی از تجهیزات حفاطتی مبتنی بر اعلامیه مرکز ملی آمار ایران در سال ١٣٩٥ ثبت 585.906 مورد سرقت به ثبت رسیده است. اطلاعات ثبت شده بیشترین سرقت ها را به ترتیب در استان‌های تهران با ٣٦ درصد از کل آمار ثبت شده، خراسان‌رضوی ١٢ درصد، البرز ٨ درصد، خوزستان ۵.۵ درصد و اصفهان با ٥ درصد بوده است.

 

نقش تجهیزات حفاطتی در امنیت خانه!

در راستای امنیت خانه و محل کار شما براساس آخرین سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥، 585906 مورد سرقت رخ داده که نسبت به پنج سال پیش، (سال ١٣٩١، ٥٤٥٤٧٦ مورد) ٧ درصد افزایش یافته است. به طور کلی در سال ١٣٩٥ بازای هر ١٣٦ نفر جمعیت یک سرقت در کشور رخ داده است.

در کنار گزارش مندرج در سالنامه آمار سال 1395 جداولی مبنی بر رشد سرقت در سالهای اخیر به پشم میخورد .بطور مثال در نمودار گزارشات سرقت از منازل مسکونی در بازه زمانی 1375 الی 1390 شاهد رشد این جرم می باشیم. گزارش آماری دیگری در خصوص ثبت جرایم سرقت از ادارات و سازمان ها نیز متاسفانه حکایت از این رشد دارد. بر اساس گزارش دیگر از مرکز آمار در خصوص ثبت سرقت از مجموعه های صنعتی از سال 1386 شاهد یک حرکت رو به رشد می باشیم که گویای این امر است که سرقت از محیط های صنعتی رشد سریعتری پیدا کرده است.

اگرچه آمار دقیقی در خصوص مبالغ سرقتی وجود ندارد ولی این اطمینان وجود دارد که سرقت در هر محیط با اسیب مالی و روحی برای مالکین همراه می باشد. با هدف ایجاد راهکار های پیش گیراننده شرکت البرز صنعت به ارائه راهکار های تخصصی برای هر نوع محیک کاربری پرداخته است. اگرچه از دیر باز حفظ امنیت محیط های مسکونی یک الزام بشمار می رفت ولی در زندگی مدرن اهمیت حفظ امنیت اطلاعات و اموال مجموعه های صنعتی، تجاری و دولتی در اولویت های بالا تری قرار گرفته است.

از این رو جهت استاندارد سازی شبکه های امنیتی دستور العمل هایی تدوین شده است. این دستور العمل ها به عنوان یک شرط کافی در پیاده سازی شبکه های حفاظت پیرامونی نقش ایفا می کنند. رعایت این دستور العمل ها یا آیین نامه های اجرایی در گام نخست برای طراحان و مجریان شبکه های کنترلی و شبکه های امنیتی چگونگی عرض یابی و پیاده سازی طرح را تعیین می کند. در گام دوم به ایجاد یک طرح امنیتی با کمترین خطا کمک می کند. در گام سوم به گروه پشتیبان کمک می کند تا خدمات رسانی درست و صحیحی را در کوتاهترین زمان داشته باشند. در ادامه به مواردی از این دستورالعمل ها اشاره می کنیم:

 

 

تجهیزات حفاطتی

تجهیزات حفاطتی

تجهیزات حفاطتی

1-دستورالعمل های امنیتی مربوط به امنیت فیزیکی : هر محیط اداری یا صنعتی می بایستی به یک سیستم اعلام سرقت استاندارد تجهیز گردد. برای دارایی های حساس باید سیستم امنیتی لایه دوم اضافی ایجاد شود. مناطق حساس میبایستی به سناریو کنترل تردد هوشمند تجهیز شود. امنیت ورودی ها را با تغییر قفل های سنتی به قفل های دیجیتال یا قفل های مغناطیسی افزایش داد.

تجهیز محیط داخلی و خارجی به یک سیستم نظارت پیرامونی ( دوربین مدار بسته ) استاندارد علائم مناطق مختلف و دسترسی غیرمجاز به مناطق باید نصب شود. چندین لایه و مناطق امنیتی برای سطوح مختلف دسترسی با کارتخوان یا سیستم کدینگ باید اجرا شود. مناطق عمومی در مجموعه ها نباید هیچگونه داده یا اتصال اینترنتی داشته باشند. آزمایش منظم سیستم های امنیتی باید انجام شود. ایجاد هویت دیجیتال برای کلیه کارمندان با ارائه کارت های پرسونلی ( RfID ) الزام به رعایت دقیق سیاست کنترل دسترسی بدون هیچ گونه استثنایی باید دنبال شود. تمام تجهیزات ارتباطی و کمد باید محافظت شده و با سیستم هشدار متصل شوند. بهره مندی از شبکه نرم افزاری جهت ثبت مناسب بازدید کنندگان و سایر مراجعین

 

2- عرض یابی جهت پیاده سازی طرح های امنیتی. خطرات امنیتی را متناسب با مجوعه و نوع بهره برداری ارزیابی کنید ! آسیب پذیری های امنیتی را متناسب با سیاست های مجموعه و شرایط فیزیکی ارزیابی کنید ! ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری از آسیب های شناسایی شده ! طرح حفاظت پیرامونی و حفاظت لایه دوم را مطابق با استاندارد پیاده سازی کنید!شبکه امنیتی را به طور منظم کنترل کنید ! در صورت لزوم، سناریو های حفاظتی و کنترلی را بازنگری و بهینه کنید!

3- چه رویه هایی باید برای پیاده سازی طرح امنیت رعایت شود؟ سناریو حفاظت به تایید کارفرما برسد و تایید شود سطح بندی امنیت با استاندارد های مجموعه پیاده سازی شود. تجهیزات با استاندارد های ویژه خود نصب شوند برنامه اجرایی شبیح سازی و تست شود برنامه پشتیبانی و نگهداری ارائه شود. سناریو حفاظت در کل از بخش های مختلفی تشکیل می شود که هر بخش به تنهایی یک وطیفه حفاظتی را عهده دار می باشد ولی در مجموع با حساسیت مجموعه ترکیب این بخش ها یک شبکه غیر قابل نفوذ را ایجاد می کند.

 

تجهیزات حفاطتی

تجهیزات حفاطتی

 

درب های اتوماتیک :

به عنوان اولین بخش ورودی به هر مجموعه درب ها می توانند نقش کلیدی در تفکیک مراجعین ایفا کنند. این درب ها که بطور اتوماتیک کنترل می شوند در انواع درب های پارکینگی، درب های شیشه ای، درب های نفر رو؛ درب های کرکره ای و …. تقسیم بندی می شوند که اگرچه متناسب با نیاز هر نوع ورودی تولید شده اند ولی نقش اتوماسیون تردد را برای مجموعه ها ایفا می کنند و نقش مهمی در افزایش ایمنی عهده دار می باشند.

 

دوربین های مدار بسته :

ایت تجهیز که یک بخش از شبکه حفاظت بشمار میرود با ثبت رخداد ها امکان بررسی وقایع را به مدیر طرح می دهد و علم به این امر متجاوزین را از نفوذ من می کند. اگرچه دوربین مدار بسته در گام نخست یک عامل بازدارنده نمیتواند باشد ولی با ثبت حوادث و یا مخابره تصاویر در لحظه بهترین دهنیت را به مدیر شبکه حفاظت میدهد که اقدامات صحیحی را در دستور کار قرار دهد.

 

دزدگیر های اماکن :

یک بخش اعلان و اعلام می باشد که در صورت حساس شدن به نفوذ غیر مجاز بصورت های گوناگونی شروع به اطلاع رسانی می کند و این امر علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای متجاوز با ایجاد صدا و یا نور محیط ها از وقوع رخدادی غیر مجاز هوشیار کرده و با تماس اتوماتیک با مدیران طرح حفاظت، جهت اقدام صحیح آنها را آگاه می سازد.

 

فنس های امنیتی

یک بخش بازدارنده از شبکه حفاظ می باشد که در محیط پرامونی نصب میشود و با پرتوکل های قابل تنظیم مانع از ورود افرادی میشود که از معابر مجاز اقدام به ورود نمی کنند. اگرچه این نوع فنس معمولا بصورت فیزیکی کاربرد دارد ولی امروزه نوعی فنس رادیویی هم به بازار عرضه شده است که قدرت بازدارندگی نداشته و صرفا به عنوان یک تجهیز اعلام کار میند، این نوه فنس رادیویی را در طبقه بندی دزدگیر ها معرفی خواهیم کرد.

 

تجهیزات حفاطتی

تجهیزات حفاطتی

 

گیت های کنترلی

تردد معمولا توسط ورودی ها مجاز صورت می گیرد و درب های اتوماتیک لایه امنیتی اولیه بشمار می روند. در بخش های داخلی و یا محیط هایی که نیاز به پیاده سازی تجهیزات کنترل تردد باشد گیت های کنترل تردد یک مانع امنیتی بشمار میروند که به افزایش امنیت مجموعه ها کمک می کنند.

در مجموع شناخت نیاز پروژه های امنیتی و آگاهی از کلیه بخش ها و تجهیزات حفاظت و همچنین پروتوکل های تجهیزات این امکان را برای طراح شبکه های حفاظت فراهم میسازد تا یک طرح جامع و کامل ارائه نماید. شرکت البرز صنعت به کمک تیم مجرب فنی می تواند درا ارائه راهکار های حفاطت و امنیت مشاور صادقی برای اطمینان شما باشد.